Pradžia
lt
en

1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |


Darius Baronas, Artūras Dubonis, Rimvydas Petrauskas. Lietuvos istorija, t. III: Valstybės iškilimas tarp Rytų ir Vakarų. XIII a. – 1385 m. – Vilnius: baltos lankos, 2011. – 615 p. ISBN 9955-584-91-2 (12 tomų); ISBN 978-9955-23-566-8 (3 tomas)


Bairašauskaitė Tamara. Mykolas Juozapas Römeris (1778-1853). Bajoro viešoji ir privati erdvės XIX a. pirmojoje pusėje. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. – 411p. ISBN 978-9955-847-40-3


Grybkauskas Saulius. Sovietinė nomenklatūra ir pramonė Lietuvoje 1965-1985 metais / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: LII leidykla, 2011. – 438 p. ISBN 978-9955-847-38-0


Ivanauskas Vilius. Lietuviškoji nomenklatūra biurokratinėje sistemoje. Tarp stagnacijos ir dinamikos (1968-1988 m.). – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. – 662 p. ISBN 978-9955-847-42-7


Safronovas Vasilijus. Praeitis kaip konflikto šaltinis. Tapatybės ideologijų konkurencija XX amžiaus Klaipėdoje / Lietuvos istorijos institutas; Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. – 448 p. ISBN 978-9955-847-47-2


Stravinskienė Vitalija. Tarp gimtinės ir Tėvynės: Lietuvos SSR gyventojų repatriacija į Lenkiją (1944-1947, 1955-1959 m.). – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. – 512 p. ISBN 978-9955-847-46-5


Svetikas Eugenijus. Žalgirio epochos lietuvių ir žemaičių karių kapai su ginklais / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2011. – 236 p. ISBN 978-9986-23-165-3


Teodoras Lepneris, Prūsų lietuvis / parengė Vilija Gerulaitienė. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. – 258 p. ISBN 978-9955-847-39-7


Matas Pretorijus, Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla = Deliciae Prussicae, order Preusische Schaubühne [sudarė Ingė Lukšaitė, Lietuvos istorijos institutas], t. 4, kn. 7: prūsų bažnyčios kronika / [sudarė Ingė Lukšaitė]; parengė I. Lukšaitė, bendradarbiaudama su V. Gerulaitiene, J. Kiliumi, T. Veteikiu,; [vertė Jonas Kilius, Jürgen Buch, Tomas Veteikis]. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. – 914 p. ISBN 9986-776-82-1 (įr.), ISBN 978-9955-847-45-8


XVII a. vidurio Maskvos okupacijos Lietuvoje šaltiniai / Lietuvos istorijos institutas; sudarė Elmantas Meilus. ISBN 978-9955-847-44-1T.1: 1657-1662 m. Vilniaus miesto tarybos knyga / parengė Mintautas Čiurinskas, Algimantas Kaminskas, Elmantas Meilus. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. – 696 p.; ISBN 978-9955-847-43-4


T.2: 1655-1661 m. rusų okupacinės valdžios Lietuvoje dokumentai / sudarė Elmantas Meilus; parengė Irina Gerasimova, Elmantas Meilus, Sergejus Žemaitis. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. ISBN 978-9955-847-51-9 (II tomas); ISBN 978-9955-847-44-1 (bendras)


1556 metų Upytės valsčiaus inventorius / parengė Algimantas Kaminskas / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Versus aureus, 2011. – 328 p. ISBN 978-9955-34-338-7


Lietuvos Metrika. Kn. Nr. 37: (1552-1561); Užrašymų knyga 37 / parengė Darius Baronas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. – 632 p. ISBN 978-9955-847-49-6 (37 knyga); ISBN 5-420-01071-2 (bendras)


Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 7: (1506-1539); Užrašymų knyga 7 / parengė Inga Ilarienė, Laimontas Karalius, Darius Antanavičius. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. – XXIX, 1012 p. ISBN 978-9955-847-50-2 (7 knyga); ISBN 5-420-01071-2 (bendras)


Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 5: (1427-1506); Užrašymų knyga 5 / parengė Algirdas Baliulis, Artūras Dubonis, Darius Antanavičius (tekstai lotynų kalba). – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 586 p. ISBN 5-420-01071-2 (bendras); ISBN 978-9955-847-52-6


Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Ribbentropo: atminties ir atminimo kultūrų transformacijos XX-XXI amžiuje: [straipsnių rinkinys] / sudarė Alvydas Nikžentaitis. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. – 492 p. ISBN 978-9955-847-37-3


Abipusis pažinimas: lietuvių ir žydų kultūriniai saitai: [straipsnių rinkinys] / Vilniaus universitetas ; sudarė Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011. – 232 p.: iliustr. ISBN 978-9955-33-647-1


Lietuvos etnologijos ir antropologijos enciklopedija, sudarė Vida Savoniakaitė. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. – 518 p. ISBN 978-9955-847-41-0


Lietuvos archeologija, 37 / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2011. – 283 p. ISSN 0207-8694


Lietuvos etnologija 11(20). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. – 212 p. ISSN 1392-4028


Lietuvos istorijos metraštis, 2010.1. – Vilnius: LII leidykla, 2011. – 182 p. ISSN 0202-3342


Lietuvos istorijos metraštis, 2010.2. – Vilnius: LII leidykla, 2011. – 240 p. ISSN 0202-3342


Lithuanian Historical Studies. Vol. 15/2010. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. – 229 p. ISSN 1392-2343


Lietuvos Metrikos naujienos. 12-2010. – Vilnius: LII leidykla, 2011. – 42 p. ISSN 1392-3382


Новости Литовской Метрики. 12-2010. – Вильнюс: LII leidykla, 2011. – 44 с. ISSN 1392-3390


 

Informacija atnaujinta 2020-07-21 17:40