Pradžia
lt
en

image description

 

2019 m. Lietuvos istorijos institute įgyvendinami šie 2014–2020 m. Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ projektai:

 

 

Poveiklė “Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje”

 

   Europos socialinio fondo projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos

Trumpalaikė mokslinė išvyka dalyvauti tarptautinėje konferencijoje "10-ji Eurazijos konferencija skirta slavistikos ir eurazistikos studijoms“

  . Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-13-0011. Pagal 2014–2020 m. Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę “Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje”.

Projekto dalyvis dr. Darius Staliūnas.Informacija apie projektą

 

 

   Europos socialinio fondo projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos

Trumpalaikė mokslinė išvyka dalyvauti tarptautinėje konferencijoje "5th Cycle of Medieval Studies"“

  . Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-13-0023. Pagal 2014–2020 m. Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę “Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje”.

Projekto dalyvė dr. Irma Kaplūnaitė.Informacija apie projektą

 

 

   Europos socialinio fondo projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos

Trumpalaikė mokslinė išvyka dalyvauti tarptautinėje Slavistikos, Rytų Europos ir Eurazijos studijų asociacijos konferencijoje 2019 m.“

  . Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-13-0363. Pagal 2014–2020 m. Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę “Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje”.

Projekto dalyvis dr. Mindaugas Šapoka.Informacija apie projektą

 

Poveiklė “Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje”

 

   Europos socialinio fondo projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos

Išvyka į mokslinę stažuotę Maskvoje 2019 m. kovo mėnesį“

  . Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-14-0003. Pagal 2014–2020 m. Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę “Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje”.

Projekto dalyvis dr. Darius Staliūnas.Informacija apie projektą

 

 

   Europos socialinio fondo projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos

Išvyka į mokslinę stažuotę Latvijos universitete“

  . Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-14-0012. Pagal 2014–2020 m. Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę “Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje”.

Projekto dalyvis dr. Saulius Grybkauskas.Informacija apie projektą

 

 

   Europos socialinio fondo projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos

Išvyka į mokslinę stažuotę į Latviją (Latvijos nacionalinis istorijos archyvas, Ryga)“

  . Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-14-0017. Pagal 2014–2020 m. Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę “Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje”.

Projekto dalyvė dr. Raimonda Ragauskienė.Informacija apie projektą

 

   Europos socialinio fondo projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos

Išvyka į mokslinę stažuotę "Baltijos ryšiai: lietuvininkų ir vokiečių etniškumo antropologinis tyrimas“

  . Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-14-0021. Pagal 2014–2020 m. Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę “Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje”.

Projekto dalyvė dr. Vida Savoniakaitė.Informacija apie projektą

 

 

   Europos socialinio fondo projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos

Išvyka į mokslinę stažuotę Stirlingo Universitete (Jungtinė Karalystė)“

  . Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-14-0022. Pagal 2014–2020 m. Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę “Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje”.

Projekto dalyvė dr. Andra Strimaitienė.Informacija apie projektą

 

 

   Europos socialinio fondo projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos

Išvyka į mokslinę stažuotę Krokuvos (Jogailos) universitete atlikti tyrimą "Lietuvių inteligentijos organizacijos Krokuvoje (XIX-XX a. pradžia)"“

  . Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-14-0037. Pagal 2014–2020 m. Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę “Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje”.

Projekto dalyvė dr. Olga Mastianica-Stankevič.Informacija apie projektą

 

   Europos socialinio fondo projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos

Išvyka į mokslinę stažuotę Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete“

  . Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-14-0038. Pagal 2014–2020 m. Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę “Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje”.

Projekto dalyvė dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė.Informacija apie projektą

 

 

   Europos socialinio fondo projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos

Išvyka į mokslinę stažuotę Visuotinės istorijos institute, Maskvoje“

  . Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-14-0061. Pagal 2014–2020 m. Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę “Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje”.

Projekto dalyvis dr. Mindaugas Klovas.Informacija apie projektą

 

 

 

   Europos socialinio fondo projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos

Išvyka į mokslinę stažuotę Maskvoje (Rusija), RMA Visuotinės istorijos institute“

  . Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-14-0062. Pagal 2014–2020 m. Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę “Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje”.

Projekto dalyvė habil. dr. Aldona Prašmantaitė.Informacija apie projektą

 

   Europos socialinio fondo projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos

Išvyka į mokslinę stažuotę Švedijos Nacionaliniame archyve (Riksarkivet), Stokholme“

  . Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-14-0090. Pagal 2014–2020 m. Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę “Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje”.

Projekto dalyvis dr. Andrej Ryčkov.Informacija apie projektą

 

 

   Europos socialinio fondo projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos

Kompetencijos ugdymas mokslinėje stažuotėje Švedijos gynybos universitete“

  . Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-14-0093. Pagal 2014–2020 m. Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę “Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje”.

Projekto dalyvis dr. Mindaugas Šapoka.Informacija apie projektą

 

   Europos socialinio fondo projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos

Išvyka į mokslinę stažuotę Heidelbergo (Vokietija) universitete“

  . Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-14-0162. Pagal 2014–2020 m. Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę “Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje”.

Projekto dalyvė dr. Agnė Čivilytė.Informacija apie projektą

 

 

   Europos socialinio fondo projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos

Išvyka į mokslinę stažuotę "Postbizantinių istorijos šaltinių leidyba"“

  . Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-14-0172. Pagal 2014–2020 m. Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę “Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje”.

Projekto dalyvis dr. Darius Baronas.Informacija apie projektą

 

 

"Trumpalaikė išvyka į Slavistikos, Rytų Europos ir Eurazijos studijų asociacijos kongresą".

"Projekto tikslas - kompetencijos kėlimas Slavistikos, Rytų Europos ir Eurazijos studijų asociacijos kongrese (Vašingtonas, 2020 m. lapkričio 4-9 d.), kuriame  bus perskaitytas žodinis pranešimas "Stiprėjantis antisemitizmas, smurtas per atstumą. Antižydiški incidentai tarpukario Lietuvoje" (Growing Antisemitism, Remote Violence. Anti-Jewish incidents in the Interwar Lithuania."

Projektas finansuojamas 2014–2020 m. Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės lėšomis.

Projekto dalyvis dr. Darius Staliūnas.

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2021-03-05 19:16