Pradžia
lt


Misija

Instituto misija – plėtojant fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, tirti lietuvių tautos, Lietuvos visuomenės, jos kultūros, ūkio, valstybingumo raidą, kaupti, sisteminti ir skleisti dokumentinį ir nematerialųjį istorinį paveldą; savo tyrimų rezultatais prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo, visuomenės istorinės kultūros ir kritinio diskurso formavimo, kultūrinės tapatybės išsaugojimo, kartu su universitetais rengti istorijos ir etnologijos tyrėjus, formuoti Lietuvos istorijos ir etnologijos mokslų strategiją, aktyviai dalyvauti kuriant žinių visuomenę, plėsti ryšius su tarptautine tyrimų erdve.

Plačiau

Maloniai kviečiame dalyvauti mokslinėje konferencijoje
2021-07-26
Maloniai kviečiame dalyvauti mokslinėje konferencijoje
Plačiau
Viešas konkursas mokslo darbuotojų pareigoms užimti
2021-07-26
Viešas konkursas mokslo darbuotojų pareigoms užimti
Plačiau
2021 m. birželio 30 d. (trečiadienį) 15.00 įvyks Lietuvos istorijos instituto Mokslo tarybos posėdis
2021-06-25
2021 m. birželio 30 d. (trečiadienį) 15.00 įvyks Lietuvos istorijos instituto Mokslo tarybos posėdis
Plačiau