Pradžia
lt


Misija

Instituto misija – plėtojant fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, tirti lietuvių tautos, Lietuvos visuomenės, jos kultūros, ūkio, valstybingumo raidą, kaupti, sisteminti ir skleisti dokumentinį ir nematerialųjį istorinį paveldą; savo tyrimų rezultatais prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo, visuomenės istorinės kultūros ir kritinio diskurso formavimo, kultūrinės tapatybės išsaugojimo, kartu su universitetais rengti istorijos ir etnologijos tyrėjus, formuoti Lietuvos istorijos ir etnologijos mokslų strategiją, aktyviai dalyvauti kuriant žinių visuomenę, plėsti ryšius su tarptautine tyrimų erdve.

Plačiau

Konferencija "Vilnius ir vilniečiai XX a. pokyčių metais: įvykiai, istorijos, interpretacijos"
2021-09-21
Konferencija "Vilnius ir vilniečiai XX a. pokyčių metais: įvykiai, istorijos, interpretacijos"
Plačiau
Agnės Railaitės-Bardės knygos pristatymas
2021-09-12
Agnės Railaitės-Bardės knygos pristatymas
Plačiau
Lenkijos ir Lietuvos intelektualų diskusija „Ar reikalingas bendras Lietuvos – Lenkijos istorijos vadovėlis?"
2021-09-06
Lenkijos ir Lietuvos intelektualų diskusija „Ar reikalingas bendras Lietuvos – Lenkijos istorijos vadovėlis?"
Plačiau