Pradžia
lt


Misija

Instituto misija – plėtojant fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, tirti lietuvių tautos, Lietuvos visuomenės, jos kultūros, ūkio, valstybingumo raidą, kaupti, sisteminti ir skleisti dokumentinį ir nematerialųjį istorinį paveldą; savo tyrimų rezultatais prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo, visuomenės istorinės kultūros ir kritinio diskurso formavimo, kultūrinės tapatybės išsaugojimo, kartu su universitetais rengti istorijos ir etnologijos tyrėjus, formuoti Lietuvos istorijos ir etnologijos mokslų strategiją, aktyviai dalyvauti kuriant žinių visuomenę, plėsti ryšius su tarptautine tyrimų erdve.

Plačiau

Konferencija "Jonas Karolis Chodkevičius ir jo epocha per pagalbinių istorijos mokslų prizmę"
2021-10-11
Konferencija "Jonas Karolis Chodkevičius ir jo epocha per pagalbinių istorijos mokslų prizmę"
Plačiau
Intelektualų forumas "Lietuvių - lenkų dialogo paieškos: (ne)išmoktos pamokos"
2021-10-05
Intelektualų forumas "Lietuvių - lenkų dialogo paieškos: (ne)išmoktos pamokos"
Plačiau
Mokslo studijos ir poemos vertimo sutiktuvės
2021-10-04
Mokslo studijos ir poemos vertimo sutiktuvės
Plačiau