Pradžia
lt
en


Misija

Instituto misija – plėtojant fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, tirti lietuvių tautos, Lietuvos visuomenės, jos kultūros, ūkio, valstybingumo raidą, kaupti, sisteminti ir skleisti dokumentinį ir nematerialųjį istorinį paveldą; savo tyrimų rezultatais prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo, visuomenės istorinės kultūros ir kritinio diskurso formavimo, kultūrinės tapatybės išsaugojimo, kartu su universitetais rengti istorijos ir etnologijos tyrėjus, formuoti Lietuvos istorijos ir etnologijos mokslų strategiją, aktyviai dalyvauti kuriant žinių visuomenę, plėsti ryšius su tarptautine tyrimų erdve.

Plačiau

Pretendentų užimti Lietuvos istorijos instituto direktoriaus/ės postą susitikimas su LII bendruomene
2024-07-10
Pretendentų užimti Lietuvos istorijos instituto direktoriaus/ės postą susitikimas su LII bendruomene
Plačiau
Pretendentų užimti Lietuvos istorijos instituto direktoriaus/ės postą susitikimas su LII bendruomene
2024-07-10
Pretendentų užimti Lietuvos istorijos instituto direktoriaus/ės postą susitikimas su LII bendruomene
Plačiau
Kviečiame dalyvauti kongrese "Istorinė keturių tautų bendrija: idėjų paveldas ir ateities perspektyvos“
2024-06-28
Kviečiame dalyvauti kongrese "Istorinė keturių tautų bendrija: idėjų paveldas ir ateities perspektyvos“
Plačiau