Pradžia
lt
en

1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |


Baronas Darius, Mačiulis Dangiras. Pilėnai ir Margiris: istorija ir legenda. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010. – 641 p. ISBN 978-9955-854-94-4


Čepaitienė Rasa. Paveldosauga globaliajame pasaulyje. – Vilnius: LII leidykla, 2010. – 376 p. ISBN 978-9955-847-35-9


Juodagalvis Vygandas. Užnemunės priešistorė. – Vilnius: „Diemedžio“ leidykla, 2010. – 240 p. ISBN 978-9986-23-163-9


Laukaitytė Regina. Lietuvos bažnyčios vokiečių okupacijos metais (1941–1944). – Vilnius: LII leidykla, 2010. – 336 p., iliustr., faks. ISBN 978-9955-847-27-4


Lesmaitis Gediminas. LDK samdomoji kariuomenė XV a. pabaigoje – XVI a. antrojoje pusėje. – Vilnius: Baltos lankos, 2010. – 202 p. ISBN 978-9955-23-439-5


Šenavičienė Ieva. Lietuvos katalikų dvasininkija 1863 m. sukilimo išvakarėse. – Vilnius: Eugrimas, 2010. – 352 p. ISBN 978-609-437-070-0


Tyla Antanas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas per dvidešimtmetį karą (1648–1667). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010. – 400 p. ISBN 978-5-420-01671-8


Istorijos šaltinių tyrimai, t. 2 / sudarė Artūras Dubonis. – Vilnius: LII leidykla, 2010. – 279 p. ISSN 2029-0705


Istorijos šaltinių tyrimai, t. 3 / sudarė Darius Antanavičius. – Vilnius: Versus aureus, 2010. – 223 p. ISSN 2029-0705


Socialinė antropologija, etnografija ir biotechnologija / sudarė Auksuolė Čepaitienė. – Vilnius: LII leidykla, 2010. – 272 p. ISBN 978-9955-847-26-7


Augustinas Voldemaras, Laiškai Jujai (1902–1919 m.) / parengė Gediminas Rudis. – Vilnius: LII leidykla, 2010. – 187 p. ISBN 978-9955-847-29-8


Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T. VII: Merkinės miesto aktai (1598–1627) / sudarė Algirdas Baliulis. – Vilnius: LII leidykla, 2010. – 1040 p. ISBN 978-9955-847-28-1


Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 22 (1547). Užrašymų knyga 22 / parengė Andrii Blanutsa, Dmytro Vashchuk, Darius Antanavičius / Lietuvos istorijos institutas, Institute of History of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine. – Vilnius: LII leidykla, 2010. – XVI, 174 p. ISBN 978-9955-847-33-5- (22 knyga); ISBN 5-420-01071-2(bendras)


Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 276 (1584, 1586, 1597). Teismų bylų knyga 62 / parengė Darius Antanavičius. – Vilnius: LII leidykla, 2010. – XXX, 276 p. ISBN 978-9955-847-34-2- (276 knyga); ISBN 5-420-01071-2(bendras)


Prelato Povilo Januševičiaus fotografijų kolekcija: albumas nr. 7 / parengė Vilma Žaltauskaitė / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Mintis, 2010. – 247 p. ISBN 978-5-417-01013-2


Žemaitijos žemės privilegijos XV–XVII a. = Privilegia terrestria Samogitiensia / parengė Darius Antanavičius ir Eugenijus Saviščevas. – Vilnius: Versus aureus, 2010. – 104 p. (Historiae Lithuaniae fonts minors: HLFM / Lietuvos istorijos institutas) ISBN 978-9955-34-295-3


Долбилов Михаил, Сталюнас Дариус. Обратная уния: из истории отношений между католицизмом и православием в Российской империи. – Вильнюс: LII leidykla, 2010. – 274 p.ISBN 978-9955-847-32-8


Silvestras Gimžauskas. Pamokslai / Parengė P. Subačius, R. Taučiūtė / Lietuvių Katalikų MoksloAkademija; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2010. – 610p. ISBN 978-9986-592-65-5


Lietuvos archeologija, 35. – Vilnius: Diemedis, 2010. – 297 p. ISSN 0207-8694


Lietuvos archeologija, 36. – Vilnius: Diemedis, 2010. – 303 p. ISSN 0207-8694


Lietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 9(18) 2009. – Vilnius: LII leidykla, 2010. – 194 p. ISSN 1392-4028


Lietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 10(19) 2010. – Vilnius: LII leidykla, 2010. – 204 p. ISSN 1392-4028


Lietuvos istorijos metraštis. 2009. 1. – Vilnius: LII leidykla, 2010. – 187 p. ISSN 0202-3342


Lietuvos istorijos metraštis. 2009. 2. – Vilnius: LII leidykla, 2010. – 226 p. ISSN 0202-3342


Lithuanian Historical Studies. Vol. 13, 2008. – Vilnius: LII leidykla, 2010. – 208 p. ISSN 1392-2343


Lithuanian Historical Studies. Vol. 14, 2009. – Vilnius: LII leidykla, 2010. – 144 p. ISSN 1392-2343


Lietuvos Metrikos naujienos. 11–2009. – Vilnius: LII leidykla, 2010. – 38 p. ISSN 1392-3382


Новости Литовской Метрики. 11–2009. – Вильнюс: LII leidykla, 2010. – 44 с. ISSN 1392-3390


 

Informacija atnaujinta 2020-07-21 17:39