Pradžia
lt
en

1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |


Moderniosios administracijos tapsmas Lietuvoje: valstybės institucijų raida 1764-1794 metais kolektyvinė monografija / R. Šmigelskytė – Stukienė, L. Glemža, V. Rakutis, R. Jurgaitis, E. Brusokas ; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius, 2014. – 700 p. ISBN 978-9955-847-89-2


Sovietiniai partizanai Lietuvoje 1941-1944 m. / Rimantas Zizas; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. – 608 p. ISBN 978-9955-847-88-5


XVII a. pradžios Lietuvos vietovių istoriniai šaltiniai: 1622 m. Vilniaus ekonomikos inventorius: (šaltinio publikacija) Lietuvos istorijos institutas; parengė Darius Vilimas; [šaltinį iš lenkų kalbos vertė Tamara Bairašauskaitė]. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. – 264 p. ISBN 978-9955-847-85-4


Lietuvos etnologija 14(23). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos – Vilnius /Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014, – 278 p. ISSN 1392-4028


XVIII amžiaus studijos, T. I: Lietuvos Didžiosioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje: tarp tradicijų ir naujovių: straipsnių rinkinys. Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė – Stukienė / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. – 384 p. ISBN 978-9955-847-86-1


Lithuanian Historical Studies. Vol. 18/2013 /Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. – 265 p. ISSN 1392-2343


Atsiminimai / Antanas Macelis; parengė Gediminas Rudis: Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. – 284 p. ISBN 978-9955-847-82-3


Lietuvos istorijos bibliografija. 2002 / Sudarė Irena Tumelytė. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. – 171 p. ISSN 1392-981X


1863 metų sukilimas ir Katalikų Bažnyčia Lietuvoje / Aldona Prašmantaitė; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. – 416 p. ISBN 978-9955-847-87-8


Istorijos šaltinių tyrimai T. 5 / Sudarė Artūras Dubonis. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. – 315 p. ISSN 2029-0705


Lietuvos archeologija, 40 / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2014. -296 p. ISSN 0207-8694


Kraštovaizdžio konstravimas: gėlių darželiai Lietuvoje XX a. – XXI a. pradžioje. / Loreta Martynėnaitė; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. – 368 p. ISBN 978-9955-847-83-0


Vietos dvasios beieškant : [straipsnių rinkinys] / Lietuvos istorijos institutas; sudarytoja Rasa Čepaitienė. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. – 432 p. ISBN 978-9955-847-84-7


Stalininis režimas Lietuvoje 1944-1953 m.: [straipsnių rinkinys] / Lietuvos istorijos institutas; sudarytoja Regina Laukaitytė. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. – 330 p. ISBN 978-9955-847-79-3


Tautiniai aspektai Lietuvos ūkio politikoje 1919-1940 metais / Gediminas Vaskela; Lietuvos istorijos istituto leidykla, 2014. – 312 p. ISBN 978-9955-847-78-6


Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 49 (1566-1572) Užrašymų knyga 49 / parengė Eglė Deveikytė. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. – XVI, 180 p. ISBN 978-9955-847-81-6


Savas ir kitas: šiuolaikiniais požiūriais: [straipsnių rinkinys] / Lietuvos istorijos institutas; sudarytoja Vida Savoniakaitė. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. – 444 p. ISBN 978-9955-847-80-9


Krikščioniškasis bestiariumas XIII – XV a. Lietuvos kultūroje. Omega segės zoomorfiniais galais. T. I / Eugenijus Svetikas. – Vilnius: “Diemedžio”leidykla, 2014. – 300 p. ISBN 978-9986-23-189-9


Krikščioniškasis bestiariumas XIII – XV a. Lietuvos kultūroje. Omega segės zoomorfiniais galais. T. II / Eugenijus Svetikas – Vilnius: “Diemedžio” leidykla, 2014. – 524 p. ISBN 978-9986-23-189-9


Lietuvos istorijos metraštis 2013.2 / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. – 248 p. ISSN 0202-3342


Kazimiero Leono Sapiegos archyvo inventorinė knyga / Lietuvos istorijos institutas; parengė Darius Antanavičius, Algirdas Baliulis. – Vilnius: LII leidykla, 2014. – 348 p. ISBN 978-9955-847-74-8


Lietuvos istorijos metraštis. 2013.1 / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. – 200 p. ISSN 0202-3342


 

Informacija atnaujinta 2020-07-21 18:06