Pradžia
lt
en

1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |


Antanas Tyla: bibliografinė rodyklė 1955–1999 / sudarė Lina Anužytė. – Vilnius: LII leidykla, 1999. – 60 p.: portr. ISBN 9986-780-28-4


Archeologinių ataskaitų suvestinės ir rodyklės iki 1997 m. / sudarytoja Andra Simniškytė / LII Rankraštyno fondai. – Vilnius: LII leidykla, 1999–2003., 1999. – 396, [3] p. ISBN 9986-780-27-6


Kulikauskas Pranas; Zabiela Gintautas Lietuvos archeologijos istorija (iki 1945 m.). – Vilnius: Diemedis, 1999. – 327, [1] p. ISBN 9986-23-066-7


Rimša Edmundas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų antspaudai. – Vilnius, Žara, 1999. – 765, [1] p. ISBN 9986-34-034-9


Lituanistika: tradicijos, dabartis, perspektyvos: mokslinės konferencijos, skirtos Lituanistikos instituto įsteigimo 60-mečiui paminėti, pranešimai, 1999 m. kovo 9 d., Vilnius / redakcinė kolegija: Algis Kalėda… [et al.]. – Vilnius: LII leidykla, 1999. – 146, [2] p. ISBN 9986-780-31-4


Dek, širdie, ant amžinojo aukuro…: Marcelės Kubiliūtės 100-sioms gimimo metinėms (1898 07 28 – 1963 06 13) paminėti / sudarytoja ir mokslinė redaktorė Nastazija Kairiūkštytė, Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Žara, 1999. – 195, [1] p. ISBN 9986-34-033-0


Marcinkevičienė Dalia. Vedusiųjų visuomenė: santuoka ir skyrybos Lietuvoje XIX amžiuje – XX amžiaus pradžioje. – Vilnius, Vaga, 1999. – 221, [3] p., [8] portr. ISBN 5-415-01409-8


Etninė kultūra ir tapatumo išraiška: konferencijų medžiaga, Vilnius, 1992 m. gruodžio 3–4 d., 1993 m. gruodžio 2–3 d., 1995 m. gruodžio 14–15 d. /Lietuvos istorijos institutas; sudarė Irena Regina Merkienė ir Vida Savoniakaitė. – Vilnius: Mokslo aidai, 1999. – 336, [1] p. ISBN 9986-780-24-1


Praeities baruose: skiriama akademikui Vytautui Merkiui 70-ies metų jubiliejaus proga / redakcinė kolegija: Antanas Tyla (pirmininkas)… [et al.]. – „Žara“, Vilnius, 1999. – 370, [1] p. ISBN 9986-34-039-X


Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 530: (1566–1572); Viešųjų reikalų knyga 8 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Darius Baronas, Liudas Jovaiša]. – Vilnius: Žara, 1999. – 118 p. ISBN 9986-34-028-4 (530 kn.). – ISBN 9986-34-027-6 (bendras).


Новости Литовской Метрики [№] 3 (1999). – 1999, Вильнюс: LII leidykla, 1999. – 42 c. ISSN1392-3390


Lietuvos Metrikos naujienos [Nr.] 3 (1999). – 1999, Vilnius: LII leidykla, 1999. – 32 p. ISSN 1392-3382


Lithuanian Historical Studies [Vol.] 4: 1999. – Vilnius: LII leidykla, 1999. – 163, [1] p. ISSN 1392-2343, ISBN 9986-780-29-2


Lietuvos istorijos metraštis 1998 - Vilnius: Žara, 1999. – 491, [3] p. ISSN 0202-3342


Lietuvos archeologija, 16: Pietų Lietuvos akmens ir ankstyvojo žalvario amžių paminklų tyrimai.Vilnius: Mokslo aidai, 1999. – 309, [1] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-479-478-9


Lietuvos archeologija, 17: Žvilių kapinynas: monografija / Laima Vaitkunskienė. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 1999. – 247, [1] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-067-5


Lietuvos archeologija, 18: Skiriama Mykolo Michelberto 60-mečio jubiliejui. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 1999. – 283, [1] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-054-3


Lietuvos etnologija T. 6: Paukštytė Rasa. Gimtuvės ir krikštynos Lietuvos kaimo gyvenime. – Vilnius, 1999. – 168 p. ISSN 1392-4028, ISBN 9986-23-071-3


Mūsų praeitis, t. 6. – Vilnius: LII leidykla, 1999. – 235, [2] p. ISBN 9986-780-26-8


Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 15: Mykolas Romeris ir buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemių tautinės problemos. – Vilnius: Eugrimas, 1999. – 191 p. ISBN 9986-752-52-3


 

Informacija atnaujinta 2020-07-21 17:29