Pradžia
lt
en

1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |


СССР и Литва в годы Второй мировой войны: сборник документов / Институт истории Литвы, Институт всеобщей истории Российской академии наук; составители А. Каспаравичюс, Ч. Лауринавичюс, Н. С. Лебедева; редакционная коллегия: А. Каспаравичюс, Ч. Лауринавичюс, Н. С. Лебедева, А. Никжентайтис, А. О. Чубарьян. – Vilnius: LII leidykla, 2006. ISBN 9986-780-82-9 Т. 1: СССР и Литовская Республика (март 1939 – август 1940 гг.), 2006. – 774, [2] p. ISBN 9986-780-81-0


Pretorijus, Matas. Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla = Deliciae Prussicae, oderPreussische Schaubüne, T. 3: IV knyga. Senovės prūsų idolatrija; V knyga. Senovės prūsų šventės;VI knyga. Senovės prūsų konsekracijos / parengė I. Lukšaitė bendradarbiaudama su M.Girdzijauskaite, S. Drevello, J. Kiliumi, M. Čiurinsku. – Vilnius: LII leidykla, 2006. – 803, [4] p.:iliustr. ISBN 9986-776-82-1 (bendras) ISBN 9986-780-89-6


Vaitkevičius Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedis, 2006. – 783, [1] p.: iliustr., žml. ISBN 9986-23-132-9


Žydai Lietuvos ekonominėje-socialinėje struktūroje: tarp tarpininko ir konkurento / Lietuvos istorijos institutas; sudarė Vladas Sirutavičius, Darius Staliūnas. – Vilnius: LII leidykla, 2006. – 230, [2] p. ISBN 9986-780-88-8


Punsko ir Seinų krašto lietuviai: etninio ir kultūrinio tapatumo bruožai : straipsnių rinkinys / sudarytojas Petras Kalnius. – Punskas, 2006. – 320 p. ISBN 83-87604-94-1


Katalynas Kęstutis. Vilniaus plėtra XIV–XVII a. / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2006. – 207, [1] p., 3 žml. lap.: iliustr. ISBN 9986-23-127-2


Bendikaitė Eglė. Sionistinis sąjūdis Lietuvoje. – Vilnius: LII leidykla, 2006. – 300, [32] p., 4 iliustr. lap.: diagr. ISBN 9986-780-85-3


Guzevičiūtė Rūta. Tarp Rytų ir Vakarų: XVI–XIX a. LDK bajorų kostiumo formavimosi aplinkybės ir pavidalai / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Versus Aureus, 2006. – 390, [2] p.: lent., [36] iliustr. lap. ISBN 9955-601-88-4


Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, T. 4: Alytus / sudarė Antanas Tyla; spaudai parengė Darius Antanavičius (dokumentų lotynų k. redagavimas), Jonas Drungilas (dokumentų multiplikavimas), Romualdas Firkovičius (dokumentų lenkų k. redagavimas), Rita Strazdūnaitė (rodyklių sudarymas), A. Tyla (įvadinio straipsnio ir santraukos parašymas, dokumentų anotacijų, metrikų, santraukų lietuvių k. rengimas). – Vilnius: LII leidykla, 2006. – 489, [3] p.: faks. ISBN 9986-780-79-9


Lietuva vokiečių okupacijoje Pirmojo pasaulinio karo metais 1915–1918: Lietuvos nepriklausomos valstybės genezė: dokumentų rinkinys / sudarė Edmundas Gimžauskas. – Vilnius: LII leidykla, 2006. – 595, [1] p., 1 žml. lap.: žml. – (Lietuvos užsienio politikos dokumentai. 1915–1940 metai / redakcinė kolegija: Zenonas Butkus, Česlovas Laurinavičius (pirmininkas), Rimantas Žalys). ISBN 9986-780-80-2


Lietuvos Metrika. Kn. 523: (1528); Viešųjų reikalų knyga 1 / Lietuvos istorijos institutas; parengė Algirdas Baliulis, Artūras Dubonis. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2006. – 280 p. R-klės p. 181–272. – ISBN 9986-780-78-0.


Lietuvos Metrika Kn. Nr. 567: (1567–1571); Surašymų knyga 10 / Lietuvos istorijos institutas; parengė Algirdas Baliulis. – Vilnius : Versus aureus, 2006. – 72 p.: iliustr. ISBN 9955-699-23-X


Lietuvos Metrika. Knyga 594: (1585–1600) / Lietuvos istorijos institutas; parengė Algirdas Baliulis. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2006. – 298 p. ISBN 9986-780-84-5


Lithuanian Historical Studies Vol. 10: 2005. – Vilnius: LII leidykla, 2006. – 175, [3] p. ISSN 1392-2343


Lithuanian Historical Studies Vol. 9: 2004. – Vilnius: LII leidykla, 2006. – 125, [3] p. ISSN 1392-2343


Lietuvos istorijos metraštis 2005 metai (1). – Vilnius: LII leidykla, 2006. – 221, [1] p. ISSN 0202-3342


Lietuvos istorijos metraštis 2005 metai (2). – Vilnius: LII leidykla, 2006. – 229, [1] p. ISSN 0202-3342


Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos T. 5 (14). – Vilnius: LII leidykla, 2006. – 250 p. ISSN 1392-4028


Archaeologia Baltica. Vol. 7. – Klaipėda, Klaipėdos universiteto Leidykla, 2006. – 236 p. ISSN 1392-5520


 

Informacija atnaujinta 2020-07-21 17:37