Pradžia
lt
en

1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |


Milius Vacys. Lietuvių etnologijos bibliografija. – Vilnius: LII leidykla, 2001. – 415, [1] p. ISBN 9986-780-36-5


Vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio Kauno dekanato vizitacija 1782 m. = Visitatio Decanatus Kaunensis ab episcopo Ignatio Iacobo Masalskis anno 1782 peracta = Wizytacja Dekanatu Kowieńskiego z 1782 r. przez biskupa Ignacego Jakóba Massalskiego / Lietuvių katalikų mokslo akademija, Lietuvos istorijos institutas; sudarė ir parengė Vytautas Jogėla. – Vilnius: Katalikų akademija, 2001. – 943, [1] p.: lent. – (Lietuvos istorijos šaltiniai = Fontes historiae Lituaniae = Źródła do dziejów Litwy; t. 6). ISBN 9986-592-32-1


Lietuva ir jos kaimynai: nuo normanų iki Napoleono: prof. Broniaus Dundulio atminimui / vyr. redaktorė Irena Valikonytė. – Vilnius: Vaga, 2001. – 407, [1] p. ISBN 5-415-01569-8


Ar tikrai Raigardas prasmego? Kompleksinių tyrimų duomenys: / V. Baltrūnas, R. Andriušytė – Žukienė, B. Karmaza [et. Al.]; Geologijos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus dailės akademija. – VDA leidykla, Vilnius, 2001. – 131, [4] p. ISBN 9986-571-65-0


Kairiūkštytė Nastazija. Vilniaus vadavimo sąjunga, 1925 04 26–1938 11 25, Istorinė apybraiža. – Vilnius: Seimo l-kla „Valstybės žinios“, 2001. – 318 p. ISBN 9986-18-086-4


Lietuvos miestų istorijos šaltiniai, Kn. 3 / Redakcinė kolegija: Artūras Dubonis (pirmininkas), Sigitas Jegelevičius, Andrej V. Jurasov, Zigmantas Kiaupa, Virgilijus Pugačiauskas, Valdas Rakutis, Irena Valikonytė, Lina Anužytė (sekretorė). – Vilnius: LII leidykla, 2001. – 270, [2] p.: iliustr. ISBN 9986-780-37-3


Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 12: (1522–1529); Užrašymų knyga 12 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Darius Antanavičius, Algirdas Baliulis]. – Vilnius: Žara, 2001 (Kaunas: Spindulys). – 856 p. ISBN 9986-34-075-6 (12 kn.). – ISBN 9986-34-027-6 (bendras)


Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 531: (1567–1569); Viešųjų reikalų knyga 9 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Lina Anužytė, Algirdas Baliulis]. – Vilnius: Žara, 2001. – 280 p. ISBN 9986-34-085-3 (531 kn.). – ISBN 9986-34-027-6 (bendras).


Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 532: (1569–1571); Viešųjų reikalų knyga 10 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Lina Anužytė, Algirdas Baliulis]. – Vilnius: Žara, 2001. – 156 p. ISBN 9986-34-074-8 (532 kn.). – ISBN 9986-34-027-6 (bendras).


Lietuvos istorijos metraštis 2000 metai. – Vilnius: LII leidykla, 2001. – 484 p. ISSN 0202-3342


Lietuvos archeologija, 21: Skiriama Reginos Volkaitės-Kulikauskienės 85-mečiui. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2001. – 452 p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-094-2


Lietuvos etnologija T. 7: Šaknys, Žilvytis Bernardas. Kalendoriniai ir darbo papročiai Lietuvoje XIX a. pabaigoje – XX a. pirmojoje pusėje. – Vilnius: LII leidykla, 2001. – 156 p. ISSN 1392-4028, ISBN 9986-23-086-1


Lietuvos etnologija T. 8: Čepaitienė Auksuolė. Verpimas Lietuvoje. – Vilnius: LII leidykla, 2001. – 312 p. ISSN 1392-4028, ISBN 9986-23-090-X


Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos T. 1 (10). – Vilnius: LII leidykla, 2000. – 309, [2] p. ISSN 1392-4028


Mūsų praeitis, t. 7. – Vilnius: LII leidykla, 2001. – 184, [1] p. ISBN 9986-780-34-9


Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 17: Nacionalizmas ir emocijos: (Lietuva ir Lenkija XIX–XX a.) / sud. Vladas Sirutavičius, Darius Staliūnas. – Vilnius: LII leidykla, 2001. – 203, [1] p. ISBN 9986-780-38-1


 

Informacija atnaujinta 2020-07-21 17:31