Pradžia
lt
en

1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020


Prašmantaitė Aldona. Vilniaus universitetas ir visuomenė 1803–1832 metais: gamtos mokslų populiarinimas. – Vilnius: Academia, 1992. – 145, [1] p.


Vilniaus akademijos spaustuvės šaltiniai (XVI–XIX a.) / pareng. I. Petrauskienė. – Vilnius: „Mokslas“, 1992. – 392, [1] p. ISBN 5-420-01049-6


Lietuvos miestų istorijos šaltiniai, [Kn.] 2 / sudarė Zigmantas Kiaupa ir Edmundas Rimša. – Vilnius: „Mokslas“, 1992. – 204, [4] p., [8] iliustr. lap. ISBN 5-420-01047-Х


Lietuvos metrika 1988 metų tyrinėjimai / составители: Э. Банионис, З. Кяупа. – Vilnius: Academia, 1992. – 189, [1] p.


Lietuvos istorijos metraštis 1990 metai. – Vilnius: LII leidykla, 1992. – 244 p. ISSN 0202-3342


Lietuvos archeologija, 8. – Vilnius: “Mokslas”, 1992. – 170, [1] p.


Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1990 ir 1991 metais, d. 1. – Vilnius: Alma littera, 1992. – 143 p.


Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1990 ir 1991 metais, d. 2. – Vilnius: Alma littera, 1992 – 167 p.


Mūsų praeitis, t. 2. – Vilnius: LII leidykla, 1992. – 159, [1] p.


 

Informacija atnaujinta 2020-07-21 16:16