Pradžia
lt
en

1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |


Rytų Europos kultūra migracijos kontekste. Tarpdalykiniai tyrimai = Культура Восточной Европы в контексте миграции. Междисциплинарные исследования = East Europe culture in the context of migration. Interdisciplinary studies / Lietuvos istorijos institutas; sudarė Irena Regina Merkienė. / Vilnius: Versus aureus, 2007. – 605, [2] p., [2] iliustr. lap.: iliustr., nat. ISBN 978-9955-34-068-3


Čapaitė Rūta. Gotikinis kursyvas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto raštinėje / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Versus aureus, 2007. – 543, [1] p.: iliustr. ISBN 978-9955-34-062-1


Blynas Zenonas. Karo metų dienoraštis, 1941–1944 m. / Lietuvos istorijos institutas; parengė Gediminas Rudis. – Vilnius: LII leidykla, 2007. – 723, [1] p. ISBN 978-9986-780-98-4


Lietuva Antrajame pasauliniame kare / Lietuvos istorijos institutas; [sudarė Arvydas Anušauskas, Česlovas Laurinavičius]. – Vilnius: LII leidykla, 2007. – 640 p. ISBN 978-9986-780-93-9


Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltiniai : faktas, kontekstas, interpretacija / [redakcinė kolegija: Artūras Dubonis (pirmininkas) ... et al.]. – Vilnius: LII leidykla, 2007. – 451, [1] p. ISBN 978-9986-780-91-5


Praeities pėdsakais: skiriama profesoriaus daktaro Zigmanto Kiaupos 65-mečiui / Lietuvos istorijos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas; [redakcinė komisija: Egidijus Aleksandravičius, Artūras Dubonis, Elmantas Meilus, Rimantas Miknys, Edmundas Rimša (pirmininkas)]. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2007. – 425, [1] p.: iliustr., lent. ISBN 978-9986-780-90-8


Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, Vilnius, 1991– .T. 5: Merkinė / sudarė Algirdas Baliulis; spaudai parengė Darius Antanavičius, Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius. – Vilnius: LII leidykla, 2007. – 676, [4] p.: faks. , lent. ISBN 978-9989-780-99-1


Jūratė Kiaupienė: bibliografijos rodyklė, 1975–2007 / sudarė Rita Strazdūnaitė. – Vilnius: LII leidykla, 2007. – 37, [3] p.: portr. ISBN 978-9986-780-97-7


Lietuvos kultūra : Aukštaitijos papročiai / Rasa Paukštytė-Šaknienė, Vida Savoniakaitė, Žilvytis Šaknys, Irma Šidiškienė; [sudarytojas Žilvytis Šaknys] / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: LII leidykla, 2007. – 214, [2] p.: iliustr., žml. ISBN 978-9986-780-96-0


Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 6: (1494–1506); Užrašymų knyga 6 / Lietuvos istorijos institutas; parengė Algirdas Baliulis. – Vilnius: LII leidykla, 2007 (Vilnius: Petro ofsetas). – 515, [3] p. – ISBN 978-9986-780-95-3 (6 knyga) – ISBN 5-420-01071-2 (bendras).


Lietuvos Metrika. [Knyga Nr. 231] (1540–1543). 12-oji Teismų bylų knyga / Vilniaus universitetas; parengė Irena Valikonytė, Neringa Šlimienė, Saulė Viskantaitė-Saviščevienė, Lirija Steponavičienė. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2007. – 392, [3] p. R-klės p. 245–393. ISBN 978-9986-780-94-6 (12 knyga) – ISBN 5-420-01071-2 (bendras).


Lithuanian Historical Studies Vol. 11: 2006. – Vilnius: LII leidykla, 2007. – 175, [3] p. ISSN 1392-2343


Lietuvos istorijos metraštis 2006 metai (1). – Vilnius: LII leidykla, 2007. – 199, [1] p. ISSN 0202-3342


Lietuvos istorijos metraštis 2006 metai (2). – Vilnius: LII leidykla, 2007. – 233, [2] p. ISSN 0202-3342


Lietuvos archeologija, 30 [Straipsnių rinkinys, skirtas geležies amžiaus tyrinėjimams]. – Vilnius: Diemedis, 2007. – 266, [3] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 978-9986-23-137-0


Lietuvos archeologija, 31 [Straipsnių rinkinys, skirtas akmens ir žalvario amžių tyrinėjimams]. – Vilnius: Diemedis, 2007. – 193, [3] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 978-9986-23-138-7


Lietuvos archeologija, 32 [Straipsnių rinkinys, skirtas geležies amžiaus tyrinėjimams]. – Vilnius: Diemedis, 2007. – 187, [3] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 978-9986-23-139-4


Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos T. 6 (15). – Vilnius: LII leidykla, 2007. – 258, [2] p. ISSN 1392-4028


Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos T. 7 (16). – Vilnius: LII leidykla, 2007. – 217, [3] p. ISSN 1392-4028


 

Informacija atnaujinta 2024-04-26 13:54