Pradžia
lt
en

1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |


Šmigelskytė-Stukienė Ramunė. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės konfederacijos susidarymas ir veikla 1792–1793 metais. – Vilnius: LII leidykla, 2003. – 429, [1] p.: iliustr., lent., žml. ISBN 9986-780-56-X


Svetikas Eugenijus. Alytaus kapinynas: christianizacijos šaltiniai: monografija. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2003. – 443, [1] p.: iliustr., lent. ISBN 9986-23-112-4


Bairašauskaitė Tamara. Lietuvos bajorų savivalda XIX a. pirmojoje pusėje. – Vilnius: LII leidykla, 2003. – 374, [2] p.: iliustr. ISBN 9986-780-55-1


Archeologinių ataskaitų suvestinės ir rodyklės 1997 –2001m. / sudarė Džiuljeta Anušauskienė Archeologinių ataskaitų suvestinės ir rodyklės / Lietuvos istorijos instituto Rankraštyno fondai. – Vilnius: LII leidykla, 2003. – 136 p. ISBN 9986-780-54-3


Laukaitytė Regina. Stačiatikių bažnyčia Lietuvoje XX amžiuje. – Vilnius: LII leidykla, 2003. – 315, [1] p.: iliustr., lent. ISBN 9986-780-52-7


Mackavičius Andrius. Žemaitijos valsčių surašymas 1537-1538 m. / parengė Konstantinas Jablonskis, [sudarė Algirdas Baliulis]. – Vilnius: LII leidykla, 2003. – 449, [3] p. ISBN 9986-780-49-7


Mulevičius Leonas. Kaimas ir dvaras Lietuvoje XIX amžiuje / sudarė Vytautas Merkys. – Vilnius: LII leidykla, 2003. – 502, [2] p.: lent. ISBN 9986-780-52-7


Gimžauskas Edmundas. Baltarusijos veiksnys formuojantis Lietuvos valstybei 1915–1923 m. – Vilnius: LII leidykla, 2003. – 191, [3] p., 1 žml. lap. ISBN 9986-780-51-9


Lietuvos Metrikos naujienos [Nr.] 6 (2002). – 2003, Vilnius: LII leidykla, 2003. – 44 p. ISSN 1392-3382


Новости Литовской Метрики [№] 6 (2002). – 2003, Вильнюс: LII leidykla, 2003. – 53 c. ISSN1392-3390


Lithuanian Historical Studies Vol. 7: 2002. – Vilnius: LII leidykla, 2003. – 163, [3] p. ISSN 1392-2343


Lietuvos istorijos metraštis 2002 metai (1). – Vilnius: LII leidykla, 2003. – 254, [2] p. ISSN 0202-3342


Lietuvos istorijos metraštis 2002 metai (2). – Vilnius: LII leidykla, 2003. – 242, [2] p. ISSN 0202-3342


Lietuvos archeologija, 24 [Straipsnių rinkinys, skirtas programos „Lietuvos gyventojų XI–XVII a. kultūra archeologijos duomenimis“ rezultatams pristatyti]. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2003. – 326, [2] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-105-1


Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos T. 3 (12). – Vilnius: LII leidykla, 2003. – 201, [3] p. ISSN 1392-4028


 

Informacija atnaujinta 2020-07-21 17:34