Pradžia
lt
en

1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |


Baltijos valstybių vienybės idėja ir praktika 1918–1940 metais: dokumentų rinkinys / Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus universitetas. – Vilnius: LII leidykla, 2008. – 882 p., [8] iliustr. lap. – (Lietuvos užsienio politikos dokumentai. 1915–1940 metai / redakcinė kolegija: Zenonas Butkus, Česlovas Laurinavičius (pirmininkas), Rimantas Miknys, Vytas Žalys). ISBN 978-9955-847-04-5


Istorijos šaltinių tyrimai t. 1 / Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus universitetas; sudarė Darius Antanavičius, Darius Baronas; redaktorių kolegija: Darius Antanavičius, Darius Baronas, Zenonas Butkus, Artūras Dubonis (pirmininkas), Mathias Niendorf, Rimvydas Petrauskas, Irena Valikonytė. – Vilnius: LII leidykla, 2008. – 354, [2] p. ISSN 2029-0705


Jogėla Vytautas; Meilus Elmantas; Pugačiauskas Virgilijus. Lukiškės: nuo priemiesčio iki centro (XV–XX a. pradžia): kolektyvinė monografija / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2008. – 291, [1] p.: iliustr., faks., žml. ISBN 978-9986-23-142-4


Petras Kalnius: bibliografijos rodyklė, 1975–2008 / sudarė Rita Strazdūnaitė. – Vilnius: LII leidykla, 2008. – 41, [3] p. ISBN 978-9955-847-07-


Kasparavičius Algimantas. Tarp politikos ir diplomatijos. Šventasis Sostas ir Lietuvos Respublika / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: LII leidykla, 2008. – 762, [34] p.: iliustr. ISBN 978-9955-847-03-8


Lietuvos valstybės susikūrimas europiniame kontekste / Lietuvos istorijos institutas; sudarė Rimvydas Petrauskas. – Vilnius: Versus aureus, 2008. – 358, [2] p.: iliustr., žml. ISBN 978-9955-34-135-2


Lietuvos istorijos bibliografija. 2000 / sudarė Irena Tumelytė. – Vilnius: LII leidykla, 2008. – 186, [2] p. ISSN 1392-981X


Edmundas Rimša: bibliografijos rodyklė, 1972–2008 / sudarė Rita Strazdūnaitė. – Vilnius: LII leidykla, 2008. – 50, [4] p. ISBN 978-9955-847-09-0


Solak, Zbigniew. Tarp Lenkijos ir Lietuvos. Mykolo Römerio gyvenimas ir veikla (1880–1920 metai) / Lietuvos istorijos institutas; [iš lenkų kalbos vertė Irena Tumelytė]. – Vilnius: LII leidykla, 2008. – 400, [18] iliustr. p. ISBN 978-9955-847-01-4


Ieva Šenavičienė: bibliografijos rodyklė, 1974–2008 / sudarė Rita Strazdūnaitė. – Vilnius: LII leidykla, 2008. – 31, [5] p.: portr. ISBN 978-9955-847-02-1


XVI amžiaus Lietuvos ir Lenkijos politinės kultūros šaltiniai (1562 metų tekstai) / parengė Jūratė Kiaupienė. – Vilnius: Eugrimas, 2008. – 119, [1] p. – (Historiae Lituaniae fontes minores; 5). ISBN 978-9955-790-28-0


Vaškevičiūtė Ilona; Cholodinskienė Adelė. Pavirvytės kapinynas (X–XIII amžiai). – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2008. – 199, [1] p.: iliustr. ISBN 978-9986-23-145-5


Zujienė Gitana. Insignijos ir ceremonialas Lietuvos viešajame gyvenime (XIII–XVIII a.) / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Eugrimas, 2008. – 332, [4] p., [6] iliustr. lap.: iliustr. ISBN 978-9955-790-26-6


Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, Vilnius, 1991– .T. 6: Trakai / sudarė Algirdas Baliulis; spaudai parengė Darius Antanavičius, Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius. – Vilnius: LII leidykla, 2008. – 702, [2] p. ISBN 978-9955-847-06-9


Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 14 (1524–1529); Užrašymų knyga 14 / Lietuvos istorijos institutas; parengė D. Antanavičius (tekstai lotynų kalba) ir L. Karalius. – Vilnius: LII leidykla, 2008 (Vilnius: Petro ofsetas). – 642 p. ISBN 9986-780-84-5 (14 knyga) – ISBN 5-420-01071-2 (bendras).


Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 71 (1585–1586); Užrašymų knyga 71 / Lietuvos istorijos institutas.Parengė Darius Antanavičius. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2008. – XXVI+144 p.ISBN 978-9955-847-08-3 (71 knyga).


Новости Литовской Метрики [№] 9 (2006). – 2008, Вильнюс: LII leidykla, 2008. – 46 c. ISSN1392-3390


Lietuvos Metrikos naujienos [Nr.] 9 (2006). – 2008, Vilnius: LII leidykla, 2008. – 41 p. ISSN 1392-3382


Lietuvos istorijos metraštis 2007 metai (1). – Vilnius, 2008. – 151, [1] p. ISSN 0202-3342


Lietuvos istorijos metraštis 2007 metai (2). – Vilnius, 2008. – 194, [1] p. ISSN 0202-3342


Lietuvos archeologija, 33. – Vilnius: Diemedis, 2008. – 211, [3] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 978-9986-23-147-9


Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos T. 8 (17). – Vilnius, 2008. – 192 p. ISSN 1392-4028


 

Informacija atnaujinta 2020-07-21 17:38