Pradžia
lt
en

Šiuo metu vykdomi tarptautiniai projektai

ENI-LLB-1-073 ,,A Living History“ (Zarasų rajono savivaldybės administracija – pagrindinis projekto partneris, kiti partneriai: Lietuvos istorijos institutas, Zarasų krašto muziejus, Daugpilio universitetas (Latvija)).

Gyvosios istorijos projektas siūlo patyrinėti vieną seniausių kultūros paveldo objektų Lietuvoje – Stelmužės dvarą – kaip muziejų po atviru dangumi.

Projekto partneriai atliko tyrimą įvairiuose Europos archyvuose (Varšuvoje, Marburge, Rygoje, Tartu, Kaune, Vilniuje), kad lankytojams suteiktų žinių, rengiant naujus žemėlapius ir dokumentinį filmą „Stebuklingoji Stelmužė“, siekiant atskleisti Stelmužės parko teritoriją. Projekte dalyvaujantys Latvijos ir Lietuvos mokslininkai išaiškino anksčiausią Stelmužės ąžuolo paminėjimo datą, nustatė dvaro savininkus ir surado ekslibrisą su šio medžio – žymiausio gamtos paminklo – simbolika. Tai yra vienas seniausių Europoje ir seniausias (600 metų) bei storiausias medis Lietuvoje. Projekto metu taip pat buvo surengti specialūs IT projektavimo mokymai pasienio regionų muziejų darbuotojams.

LII kaip partneris dalyvauja įgyvendinant projektą ENI-LLB-1-073 „A Living History: cultural and scientific synergy in the border region Zarasai (LT) – Daugavpils (LV) – Vitebsk (BY) for sustainable development“  (Pagrindinis vykdymo partneris -  Zarasų rajono savivaldybės administracija). 

Projektas įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sąjungos.

2022 m. birželio 13-17 dienomis Zarasuose vykdomo projekto ENI-LLB-1-073 ,,A Living History“ (Gyvoji istorija) imtyje vyksta Lietuvos istorijos instituto Vasaros mokykla tema "Stelmužės gyvoji istorija". Programą galite rasti paspaudę čia. Vasaros mokyklos metu skaitytų pranešimų įrašus galite rasti žemiau pateiktose nuorodose:

Vasaros mokykla "Stelmužės gyvoji istorija" - Pirma diena

Vasaros mokykla "Stelmužės gyvoji istorija" - Antra diena

Vasaros mokykla "Stelmužės gyvoji istorija" - Trečia diena

Vasaros mokykla "Stelmužės gyvoji istorija" - Ketvirta diena

Vasaros mokykla "Stelmužės gyvoji istorija" - Penkta diena

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

This project is funded by the European Union.


Nuo 2012 m. Lietuvos istorijos institutas dalyvauja tarptautiniame moksliniame projekte „Antrasis pasaulinis karas – kasdienis gyvenimas po vokiečių okupacija“ (“World War II – Everyday Life Under German Occupation. Der Zweite Weltkrieg – Alltagsleben unter deutscher Besatzung”) (projektą koordinuoja Herderio institutas Marburge (Vokietija)).

 

LII dalyvauja tarptautinio mokslinių institucijų tinklo NISE (National movements and intermediary structurs in Europe (Tautiniai judėjimai ir tarpinės struktūros Europoje)) veikloje. 2014 m. rugsėjo mėn. Vilniuje įvyks šio tinklo narių susirinkimas bei tarptautinė konferencija.

 

LII mokslininkai dalyvauja Šiaurės rytų instituto (Vokietija) projekte „Pabaltijys. Vieno Europos regiono istorija“ (suplanuotas 3 tomų veikalo išleidimas).

 

LII kaip partneris dalyvauja įgyvendinant Ostbalticum projektą. Kartu su Varšuvos valstybiniu archeologiniu muziejumi rengiamas tęstinio leidinio „Aestiorum hereditas“ III tomas, skirtas Mykolo Brenšteino rankraščio „Kauno gubernijos archeologinis inventorius” publikavimui (LII šį projektą koordinuoja R. Banytė-Rowell).

 

 

Informacija atnaujinta 2023-07-05 14:13