Pradžia
lt
en

Institute vykdomos ilgalaikės mokslinės programos:

 1. „Žmogus ir gyvensena priešistorinių ir ankstyvųjų istorinių laikų Lietuvoje: tęstinumas ir kaita“ (20222026)

 2. „Konflikto genealogija modernėjančioje visuomenėje. Lietuvos atvejis (XIX–XX a.)“ (20222026)

 3. „Lietuvos (LDK) valstybingumo istorinė raida europos kontekste (XIII–XVIII a.)“ (2022–2026)

 4. „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltinių tekstai, kontekstai ir interpretacijos“ (2022–2026)

 5. „Tautinė ir / ar klasinė tapatybė XX a. Lietuvoje: nuo politinių trajektorijų iki asmeninių išgyvenimų“ (2022–2026)

 6. „Nuo asmens prie bendruomenės: Lietuvos metrikos ir kitų reikšmingų LDK istorijos šaltinių tyrimai“ (2022–2026)

Kitos programos:

 1. Lietuvos istorija ir kultūra per pagalbinių istorijos mokslų prizmę (20222026)
 2. Vilniaus miesto raida XIII – XX a. vid.: gyventojų bendruomenės, miesto erdvinė plėtra ir savivalda (2022–2026)
 3. Krizių iššūkiai: bendruomeniškumas palyginamuoju požiūriu (2022-2026)
 4. Lietuvos užsienio politika ir diplomatija XX amžiuje: problemos ir iššūkiai (2022–2026)

Įvykdytos kitos programos:

 1. Pagalbiniai istorijos mokslai (2014 – 2019) (dr. R. Čapaitė)
 2. Vilniaus istorija. Sintezė (2017 – 2021) (dr. G. Sliesoriūnas)
 3. Laisvalaikis, šventės ir ritualai Vilniaus apylinkėse. Socialiniai ir kultūriniai aspektai (2017 – 2021) (dr. Ž. Šaknys)
 4. Etniškumo ir nacionalumo pažinimas (2017 – 2021) (dr. V. Savoniakaitė)

Įvykdytos programos:

Informacija atnaujinta 2023-01-30 10:35