Pradžia
lt
en

Institute vykdomos ilgalaikės mokslinės programos:

 1. „Žmogus ir gyvensena priešistorinių ir ankstyvųjų istorinių laikų Lietuvoje: tęstinumas ir kaita“ (20222026)

 2. „Konflikto genealogija modernėjančioje visuomenėje. Lietuvos atvejis (XIX–XX a.)“ (20222026)

 3. „Lietuvos (LDK) valstybingumo istorinė raida europos kontekste (XIII–XVIII a.)“ (2022–2026)

 4. „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltinių tekstai, kontekstai ir interpretacijos“ (2022–2026)

 5. „Tautinė ir / ar klasinė tapatybė XX a. Lietuvoje: nuo politinių trajektorijų iki asmeninių išgyvenimų“ (2022–2026)

 6. „Nuo asmens prie bendruomenės: Lietuvos metrikos ir kitų reikšmingų LDK istorijos šaltinių tyrimai“ (2022–2026)

2017–2021 m. Institute vykdytų ilgalaikių mokslinių programų baigiamosios ataskaitos:

 1. „Tūkstantmečiai iki valstybės. Priešistorinių bendruomenių daugiasluoksniai tyrimai“ baigiamoji ataskaita
 2. „XIX amžiaus sociokultūrinis laukas: visuomenės grupės, asmenybės, institucijos“ baigiamoji ataskaita
 3. „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: valdžia, luomas, individas (XIV–XVIII a. istorijos slinktys)“ baigiamoji ataskaita
 4. „Vėluojanti tauta – 2: Lietuvių  modernizacijos problemos“ baigiamoji ataskaita
 5. „Lietuvos Metrikos ir kitų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltinių tyrimas“ baigiamoji ataskaita

Kitos programos:

 1. Lietuvos istorija ir kultūra per pagalbinių istorijos mokslų prizmę (20222026)
 2. Vilniaus miesto raida XIII – XX a. vid.: gyventojų bendruomenės, miesto erdvinė plėtra ir savivalda (2022–2026)
 3. Krizių iššūkiai: bendruomeniškumas palyginamuoju požiūriu (2022-2026)
 4. Lietuvos užsienio politika ir diplomatija XX amžiuje: problemos ir iššūkiai (2022–2026)

Įvykdytos kitos programos:

 1. Pagalbiniai istorijos mokslai (2014 – 2019) (dr. R. Čapaitė)
 2. Vilniaus istorija. Sintezė (2017 – 2021) (dr. G. Sliesoriūnas)
 3. Laisvalaikis, šventės ir ritualai Vilniaus apylinkėse. Socialiniai ir kultūriniai aspektai (2017 – 2021) (dr. Ž. Šaknys)
 4. Etniškumo ir nacionalumo pažinimas (2017 – 2021) (dr. V. Savoniakaitė)

Įvykdytos programos:

Informacija atnaujinta 2023-11-17 16:23