Pradžia
lt
en

Programa

Regioniniai baltų kultūros modeliai: procesų dinamika Vėlyvajame geležies amžiuje“

(2002-2006 m.)

Programos vadovė dr. Ilona Vaškevičiūtė

Programos tikslas ir uždaviniai.

       Programos tikslas: išanalizuoti atskiruose etnokultūriniuose regionuose Vėlyvajame geležies amžiuje vykusius kultūros raidos procesus.

       Programos uždaviniai: a) apžvelgti pasirinktų etnokultūrinių mikroregionų gamtinę-geografinę aplinką ir įvertinti antropogeninius veiksnius sąveikoje su gamtine aplinka; b) apžvelgti pasirinkto krašto apgyvendinimo raidą ankstesniais geležies amžiaus laikotarpiais; c) įvertinti muziejuose sukauptus archeologinius šaltinius bei šiuo pagrindu kurti naujas duomenų bazes; d) detalus pasirinktų mikroregionų žvalgymas ir naujų archeologijos paminklų paieška.

       Tolesnis darbas būtų susijęs su materialinės kultūros dirbinių analize, atskleidžiant juose atsispindinčias ūkio formas, socialinę organizaciją ir religinės sistemos bruožus. Bus analizuojama atskirų kultūros komponentų kaita ir poslinkiai Vėlyvajame geležies amžiuje, jų panašumai ir skirtumai skirtingose Lietuvos vietovėse. Įvertinę kultūros raidą atskiruose regionuose, pereisime prie apibendrinimų ir teorinio regioninio kultūros modelio sukūrimo.

       Programos vykdytojai

       Programoje dirba 6 mokslo darbuotojai:

       1) dr. Ilona Vaškevičiūtė (programos vadovė),

       2) dr. Vykintas Vaitkevičius  

       3) dr. Valdemaras Šimėnas

       4) dr. Rasa Banytė-Rowell

       5) Laurynas Kurila

       6) dr. Andra Strimaitienė

        Atsiskaitymo formos: programos tyrimų rezultatai atsispindės dviejose daktaro disertacijose (jaunesniosios mokslo darbuotojos Andros Strimaitienės – „Pokyčiai priešistorinės Sėlos regiono apgyvendinime“ ir laboranto Eugenijaus Butėno – „Rytų Lietuva VIII–XIII a. Žemių centrų formavimasis“), trijose monografijose, kuriose bus publikuojama tyrinėtų, tačiau neskelbtų paminklų medžiaga (vyriausiojo mokslo darbuotojo V. Kazakevičiaus – „Žąsino, Šilalės raj. kapinynas: etaloninis žemaičių Vėlyvojo geležies amžiaus paminklas“; mokslo darbuotojos Ilonos Vaškevičiūtės – „Pavirvytės, Mažeikių raj. kapinynas“) ir apžvelgtos Rytų Lietuvos šventvietės (mokslo darbuotojo Vykinto Vaitkevičiaus – „Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija“).

       Programoje vykdyti tyrimai bus spausdinami atskiruose moksliniuose straipsniuose. Darbo eigoje bus rengiami moksliniai seminarai. Juose aptarsime nuveiktą darbą, pasikeisime įgyta patirtimi ir diskutuosime dėl iškilusių problemų. Numatomi 3 seminarai :

       1) 2002 metais – seminaras „Kultūros tyrimų formos: teorinis pagrindas ir perspektyvos“;

       2) 2003 metais – seminaras „Baltų kultūra Baltijos regiono fone. Kultūros bruožai – bendra ir skirtinga. Tarpusavio sąveikos“;

       3) 2004 metais – seminaras „Regioninis kultūros modelis“.

       2005–2006 metais bus dirbama apibendrinant tyrimų medžiagą ir rengiant spaudai kolektyvinę monografiją „Regioniniai baltų kultūros modeliai“.

        Pastaba: planuojamų paskelbti knygų publikavimas priklausys nuo finansavimo.