Pradžia
lt
en

Instituto administraciją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams, direktoriaus pavaduotojas užsienio reikalams, direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams, mokslinis sekretorius, sekretorė-referentė, personalo inspektorė, padalinių (skyrių) vadovai, vyriausiasis buhalteris.

 

Alvydas Nikžentaitis | Direktorius (+370 5) 261 44 36


Saulius Grybkauskas | Direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams (+370) 605 79 127, (+370 5) 212 02 70, el. paštas: saulius.grybkauskas@gmail.com


Aurimas Švedas | Direktoriaus pavaduotojas ryšiams su užsieniu ir komunikacija (+370) 672 97 084, el. paštas: aurimas.svedas@gmail.com


Deidvidas Vitkauskas​ | Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkio reikalams (+370) 600 51 141 el. paštas: deividas.vitkauskas@istorija.lt ​​​​​

Ieva Stachovaitė | Mokslinė sekretorė (+370 5) 262 38 29, (+370) 690 96 941, el. paštas: ieva.stachovaite@istorija.lt


Tatjana Girniuvienė | Sekretorė-referentė, personalo inspektorė (+370 5) 261 44 36, el. paštas: istorija@istorija.lt


Specialistė-vyriausioji buhalterė Jevgenija Vaičiūnienė (+370 5) 261 21 66, el. paštas: jevgenija.vaiciuniene@istorija.lt


Mindaugas Maskoliūnas | Leidybos grupės vedėjas (+370) 646 08 805, el. paštas: mindaugas.maskoliunas@istorija.lt


Dalia Dudzinskienė | Bibliotekos vedėja (+370 5) 262 68 59, el. paštas: dalia.dudzinskiene@istorija.lt

Gabrielė Blikertaitė | Bibliotekos vyresnioji specialistė (+370 5) 262 68 59, el. paštas: gabriele.blikertaite@istorija.lt


Robertas Jurgaitis | Archeografijos skyriaus vedėjas (+370 5) 219 24 45, el. paštas: robertas.jurgaitis@istorija.lt


Vitalija Stravinskienė | XX a. istorijos skyriaus vedėja (+370 5) 236 81 24, el. paštas: vitalija.stravinskiene@istorija.lt


Laurynas Kurila | Archeologijos skyriaus vedėjas (+370 5) 219 24 43, el. paštas: laurynas.kurila@istorija.lt


Virgilijus Pugačiauskas | XIX a. istorijos skyriaus vedėjas (+370 5) 219 24 47, el. paštas: virgilijus.pugaciauskas@istorija.lt


Saulius Sarcevičius | Miestų tyrimo skyriaus vedėjas (+370 5) 236 81 11, el. paštas: sausarii@gmail.com


Vida Savoniakaitė | Etnologijos ir antropologijos skyriaus vedėja (+370 5) 262 94 10, el. paštas: vida.savoniakaite@istorija.lt


Gintautas Sliesoriūnas | Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyriaus vedėjas (+370 5) 261 72 73, el. paštas: sliesoriunasgintas@gmail.com

 

Informacija atnaujinta 2022-10-25 17:51