Pradžia
lt
en

Leidyba yra sudedamoji Lietuvos istorijos instituto veiklos dalis, turinti didelę įtaką mokslinei veiklai ir mokslo tyrimų rezultatų sklaidai. Lietuvos istorijos instituto leidybos darbus įgyvendina Leidybinė grupė.

Šiuo metu Leidybinėje grupėje dirba vienas lietuvių kalbos redaktorius, du maketuotojai ir vienas techninis redaktorius–korektorius. Leidybinės grupės vedėjas – Mindaugas Maskoliūnas.

Lietuvos istorijos instituto Leidybinė grupė dažniausiai leidžia istorijos instituto darbuotojų paruoštus darbus:

  • Mokslo žurnalus ir tęstinius leidinius
  • Mokslines monografijas
  • Mokslines šaltinių publikacijas
  • Mokslinių straipsnių rinkinius
  • Konferencijų pranešimų rinkinius
  • Informacinius – bibliografinius leidinius
  • Smulkius leidinius (programas, disertacijų santraukas, kvietimus ir kt.) ir kitą literatūrą.

Leidinių teikimo tvarka yra reglamentuota Lietuvos istorijos instituto patvirtintais leidybos teikimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos istorijos instituto Direktoriaus 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 73. Esant laisviems leidybos pajėgumams arba kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims užsakius, Leidybinė grupė gali leisti kitus mokslo, publicistikos, šviečiamuosius ir kitus leidinius.

Lietuvos istorijos instituto išleistus ledinius galima įsigyti Lietuvos istorijos institute. Taip pat akademiniuose knygynuose. Leidinių įsigijimo ir platinimo klausimais kreiptis į knygų platinimo vadybininką.


Adresas: Tilto g. 17 / Radvilų g. 4, Vilnius, LT-01101

Lietuvos istorijos institutas, Telefonas: 8 646 08805 El. paštas: leidykla@istorija.lt, mindaugas.maskoliunas@istorija.lt

Lietuvos istorijos instituto leidinių įsigijimas

Informacija atnaujinta 2022-07-12 09:40