Pradžia
lt
en

Etikos komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos istorijos instituto Akademinės etikos kodekso nuostatomis ir Komiteto darbo reglamentu. Komitetas priima ir svarsto pranešimus ar informaciją apie galimus Instituto akademinės bendruomenės narių akademinės etikos pažeidimus. Inicijuoja kodekso papildymus ir pataisas ir teikia juos svarstyti ir tvirtinti Instituto Mokslo tarybai. Komitetas susideda iš septynių nuolatinių narių, iš kurių bent du turi būti ne Instituto mokslininkai. Komiteto sudėtį tvirtina Lietuvos istorijos instituto Mokslo taryba. Kandidatus į akademinės etikos komitetą siūlo skyriai. Kandidatai į akademinės etikos komitetą turi pasižymėti nepriekaištinga reputacija.

Informacija apie Etikos komitetą:

Etikos komiteto sudėtis

Su Etikos komiteto darbu susiję dokumentai:

Lietuvos istorijos instituto akademinės etikos kodeksas
Etikos komiteto darbo reglamentas

Lietuvos universitetų rektorių konferencijos parengtos "Publikavimo etikos gairės"

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos parengtos 'Netikrų mokslo renginių atpažinimo gairės"

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos parengtos "Rekomendacijos Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl akademinės etikos kodeksų rengimo, priėmimo ir įgyvendinimo"

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos paskelbtos "Objektyvaus ir sąžiningo grupinių darbų vertinimo gairės"

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos paskelbtos "Akademinės etikos užtikrinimo organizuojant studijas nuotoliniu būdu gairės"

Akademinės etikos ir lygių galimybių užtikrinimas mokslo renginiuose. Atmintinė.

Dirbtinio intelekto etiško naudojimo mokslo ir studijų procese gairėmis

Informacija atnaujinta 2024-06-04 18:25