Pradžia
lt
en

1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |


Lietuvos archeologijos bibliografija, 1999-2010 / Sudarė Valdemaras Šimėnas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2012. – 388 p. ISBN 978-9986-23-173-8


Lietuvos istorija. T. VII. I dalis: Kiaupa Z., Trumpasis XVIII amžius (1733-1795 m.). – Vilnius: baltos lankos, 2012. – 484 p. ISBN 978-9955-23-648-1 (7 tomas, 1 dalis), ISBN 9955-584-91-2 (12 tomų)


Paukštytė – Šaknienė R., Savoniakaitė V., Šaknys Ž., Šidiškienė I., Lietuvos kultūra: Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos papročiai / sudarytojas Žilvytis Šaknys. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 244 p. ISBN 978-9955-847-55-7


Laisvoji mūrininkija pasaulyje ir Lietuvoje: idėjos, istorija, asmenybės / sudarė Vytautas Jogėla. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2012. – 246 p. ISBN 978-609-8039-20-7


Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos kraštovaizdis: mokslinių straipsnių rinkinys / sudarė Ramunė Šmigelskytė – Stukienė. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 768 p. ISBN 978-9955-847-59-5


Lietuvos Metrika. Knyga 32: (1548-1549); Užrašymų knyga 32 / parengė Andrii Blanutsa, Dmytro Vashchuk, Darius Antanavičius, Eglė Deveikytė. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – XX, 144 p. ISBN 5-420-01071-2 (bendras); ISBN 978-9955-847-57-1


Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto dvaro sąskaitos (1543-1548), Kn. 2: 1543 VI 21 – 1544 XI 15 / Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“, Lietuvos istorijos institutas; parengė Darius Antanavičius; vertė Sigitas Narbutas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – XLIV, 356 p. ISBN 978-609-420-238-4


Vyskupo Antano Baranausko anketa dvasininkams (1898 m.) / Lietuvos istorijos institutas; parengė Algimantas Katilius. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 816 p.: iliustr. ISBN 978-9955-847-54-0


Lietuvos ir Lenkijos santykiai: nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki L. Żeligowskio įvykdyto Vilniaus užėmimo (1918 m. lapkritis – 1920 m. spalis) / Lietuvos istorijos institutas; sudarė Edmundas Gimžauskas; parengė Edmundas Gimžauskas, Artūras Svarauskas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 704 p. ISBN 978-9955-847-58-8


Kunigas Mackevičius kaip istorinė asmenybė. Biografijos kontūrai / parengė Ieva Šenavičienė. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 246 p.: iliustr., faks. – (Historiae Lituaniae fontes minores: HLFM) ISBN 978-9955-847-60-1


Miestų praeitis, 3. – Vilnius: Edukologija, 2012. [Elektroninė laikmena CD] ISSN2029-4220


1812 metų Lietuvos laikinosios vyriausybės komisijos posėdžių protokolai / Lietuvos istorijos institutas; parengė Virgilijus Pugačiauskas. – Vilnius, Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 358 p. ISBN 978-9955-847-63-2


Mastianica O., Pravėrus namų duris: moterų švietimas Lietuvoje XVIII a. pabaigoje – XX a. pradžioje / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 344 p. ISBN 978-9955-847-62-5


Žalys V., Lietuvos diplomatijos istorija 1925-1940 metais, t. II. Antroji dalis. – Vilnius: Edukologija, 2012. – 376 p. ISBN 9955-699-51-5 (bendras), ISBN 978-9955-20-802-0 (antroji dalis)


Žalys V., Lietuvos diplomatijos istorija 1925-1940 metais, t. II. Pirmoji dalis. – Vilnius: Edukologija, 2012. – 380 p. ISBN 9955-699-51-5 (bendras), ISBN 978-9955-20-801-3 (pirmoji dalis)


СССР и Литва в годы Второй мировой войны. Т. II: Литва в политике СССР и в международных отношениях (август 1940 – сентябрь 1945 гг.). Сборник документов / Институт истории Литвы, Институт всеобщей истории Российской академии наук, Совместная Литовско-Российская комиссия историков; Составили А. Каспаравичюс, Ч. Лауринавичюс, Н. Лебедева.- Vilnius: LII leidykla, 2012. – 952 c. ISBN 978-9955-847-61-8


Pugačiauskas V., Lietuva ir Napoleonas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 246 p. ISBN 978-9955-847-53-3


Lietuvos žydai. Istorinė studija / Lietuvos istorijos institutas, Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras; sudarytojai Vladas Sirutavičius, Darius Staliūnas, Jurgita Šiaučiūnaitė – Verbickienė. – Vilnius: baltos lankos, 2012. – 567 p. ISBN 978-9955-23-634-4


Lietuvos istorijos metraštis. 2011 metai.1. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 200 p. ISSN 0202-3342


Lietuvos istorijos metraštis. 2011 metai.2. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 164 p. ISSN 0202-3342


Istorijos šaltinių tyrimai . T. 4 / Sudarė Artūras Dubonis. – Vilnius: LII leidykla, 2012. – 340 p. ISSN 2029-0705


Lithuanian Historical Studies. Vol. 16/2011. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 188 p. ISSN 1392-2343


Lietuvos etnologija 12(21). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos/ Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 254 p. ISSN 1392-4028


Lietuvos archeologija, 38 / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2012. – 386 p. ISSN 0207-8694


Lietuvos istorijos bibliografija. 2001 / Sudarė Irena Tumelytė. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2012. – 167 p. ISSN 1392-981X


Lietuvos Metrikos naujienos. 13-2011. – Vilnius: LII leidykla, 2012. – 36 p. ISSN 1392-3382


Новости Литовской Метрики. 13-2011. – Вильнюс: LII leidykla, 2012. – 40 с. ISSN 1392-3390


 

Informacija atnaujinta 2020-07-21 17:43