Pradžia
lt
en

1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |


Lietuvos istorijos bibliografija 1996 / sudarė Irena Tumelytė. – Vilnius: LII leidykla, 2000. – 162, [1] p. ISSN 1392-981X


Valančius, Motiejus. Ganytojiški laiškai / parengė Vytautas Merkys, Birutė Vanagienė. – Vilnius: Žara, 2000. – 213, [3] p.: faks. – (Historiae Lituaniae Fontes Minores / redakcinė kolegija: Rimantas Jasas, Zigmantas Kiaupa, Vytautas Merkys, Juozas Tumelis; [kn.] 2). ISBN 9986-34-058-6


Iš baltų kultūros istorijos: skiriama Adolfo Tautavičiaus 75-mečiui / Lietuvos istorijos institutas; [redakcinė kolegija: Vytautas Kazakevičius (pirm.)…[et al.]. – Vilnius: Diemedis, 2000. – 220 p.: iliustr. ISBN 9986-23-078-0


Prašmantaitė Aldona. Žemaičių vyskupas Juozapas Arnulfas Giedraitis. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2000. – 351, [1] p. ISBN 9986-23-076-4


Kultūrų sankirtos: skiriama Ingės Lukšaitės 60-mečiui / sudarytojai: Zigmantas Kiaupa … [et al.]. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2000. – 382, [2] p. ISBN 9986-23-072-1


Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 51: (1566–1574); Užrašymų knyga 51 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Algirdas Baliulis, Raimonda Ragauskienė, Aivas Ragauskas]. – Vilnius: Žara, 2000. – 486 p. ISBN 9986-34-XXX-X (51 kn.). – ISBN 9986-34-027-6 (bendras)


Lietuvos Metrikos naujienos [Nr.] 4 (2000). – 2000, Vilnius: LII leidykla, 2000. – 34 p. ISSN 1392-3382


Новости Литовской Метрики [№] 4 (2000). – 2000, Вильнюс: LII leidykla, 2000. – 36 c. ISSN1392-3390


Lithuanian Historical Studies Vol. 5: 2000. – Vilnius: LII leidykla, 2000. – 208 p. ISSN 1392-2343


Lietuvos istorijos metraštis 1999 metai. – Vilnius: LII leidykla, 2000. – 456 p. ISSN 0202-3342


Lietuvos archeologija, 19: Skiriama Rimutės Rimantienės 80-mečiui. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2000. – 300 p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-083-7


Lietuvos archeologija, 20: Sėlių ir žiemgalių paminklai. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2000. – 270, [1] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-088-8


Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2000. – 664 p. ISSN 1392-5512


Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 16: Visuomenė be universiteto? : (aukštosios mokyklos atkūrimo problema Lietuvoje: XIX a. vidurys–XX a. pradžia) / Darius Staliūnas. – Vilnius: LII leidykla, 2000. – 215, [1] p. ISBN 9986-780-30-6


Archaeologia Baltica vol. 4. – Vilnius, Žara, 2000. – 270 p. ISBN 9986-34-053-5


 

Informacija atnaujinta 2020-07-21 17:30