Pradžia
lt
en

1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |


Lopata Raimundas. Authoritarian regime in interwar Lithuania: circumstances, legitimation, conception = Autoritarinis režimas tarpukario Lietuvoje: aplinkybės, legitimumas, koncepcija. – Vilnius: LII leidykla, 1998. – 121 p. ISBN 9986-491-47-9


Lietuvos Sąjūdis ir valstybės idealų įgyvendinimas / sudarė Danutė Blažytė, Vanda Kašauskienė. – Vilnius: LII leidykla, 1998. – 367, [1] p. ISBN 9986-780-22-5


Piškinaitė-Kazlauskienė Laura. Žvejybos istorijos apybraižos. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 1998. – 231, [1] p. ISBN 9986-23-049-7


Šalčius Petras. Lietuvos prekybos istorija. – Vilnius, Margi raštai, 1998. – 398, [1] p. ISBN 9986-09-185-3


Vaskela Gediminas. Žemės reforma Lietuvoje 1919–1940 m. : analizuojant Rytų ir Vidurio Europos agrarinės raidos XX a. III–IV dešimtmečiais tendencijas / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: LII leidykla, 1998. – 318 p. ISBN 9986-780-17-9


Banionis Egidijus. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntinybių tarnyba XV–XVI amžiais. – Dienedžio leidykla, Vilnius, 1998. – 415, [1] p. ISBN 9986-23-051-9


Kviatkovskaja. Ala. Jotvingių kapinynai Baltarusijoje = Ятвяжские могильники Беларуси (XI a. pab.–XVII a.). – Vilnius: Diemedžio leidykla, 1998. – 327, [1] p. ISBN 9986-23-042-X


Lietuvos Respublikos Konstitucija penkerių metų retrospektyvoje / sudarė Danutė Blažytė, Vanda Kašauskienė; redagavo Česlovas Bauža. – Vilnius: LII leidykla, 1998. – 167, [1] p. ISBN 9986-780-18-7


Lietuvos Metrika 1991–1996 metų tyrinėjimai / sudarytojai Zigmantas Kiaupa, Agnius Urbanavičius. – Vilnius, 1998. – 292, [1] p., [1] žml. lap.


Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 1: (1380–1584); Užrašymų knyga 1 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius]. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998. – 208 p. ISBN 5-420-04128-9 (1 kn.). – ISBN 5-420-01071-2


Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 3: (1440–1498); Užrašymų knyga 3 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Lina Anužytė, Algirdas Baliulis]. – Vilnius: Žara, 1998 (Kaunas: Aušra). – 166 p. – ISBN 9986-34-026-8 (3 kn.). – ISBN 9986-34-027-6 (bendras)


Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 25: (1387–1546); Užrašymų knyga 25 / Lietuvos istorijos institutas ; [parengė Darius Antanavičius, Algirdas Baliulis]. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998. – 461 p. ISBN 5-420-01425-4 (25 kn.), ISBN 5-420-01071-2.


Lietuvos Metrikos naujienos [Nr.] 2 (1998). – 1998, Vilnius: LII leidykla. – 32 p., ISSN 1392-3382, ISBN 9986-780-19-5


Новости Литовской Метрики [№] 2 (1998). – Вильнюс: LII leidykla, 1998. – 40 c. ISSN 1392-3390, ISBN 9986-780-20-9


Lithuanian Historical Studies [Vol.] 3: 1998. – Vilnius: LII leidykla, 1998. – 164 p. ISSN 1392-2343, ISBN 9986-780-23-3


Lietuvos istorijos metraštis 1997 metai. – Vilnius: LII leidykla, 1998. – 554 p. ISSN 0202-3342


Lietuvos archeologija, 15: Skiriama Prano Kulikausko 85-mečio jubiliejui. – Vilnius: Žara, 1998. – 487, [1] p. ISSN02-07-08694


Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 1998. – 558, [2] p. ISSN 1392-5512


Lietuvos etnologija T. 4: Savoniakaitė Vida. Audiniai kaimo kultūroje (Lietuvių geometriniai raštai XIX–XX amžiuje). – Vilnius: Alma littera, 1998. -248 p. ISSN 1392-4028, ISBN 9986-02-493-5


Lietuvos etnologija T. 5: Kalnius Petras. Etniniai procesai pietryčių Lietuvoje XX a. antrojoje pusėje. – Vilnius: Žara, 1998. – 224 p. ISSN 1392-4028, ISBN 9986-34-023-3


Mūsų praeitis, t. 5. – Vilnius: LII leidykla, 1998. – 235, [2] p. ISBN 9986-491-43-6


Archaeologia Baltica vol. 3.. – Vilnius: Žara, 1998. – 295 p. ISBN 9986-34-022-5


 

Informacija atnaujinta 2020-07-21 17:28