Pradžia
lt
en

1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |


Ragauskienė Raimonda; Karvelis Deimantas. 1645 m. Juzefo Naronovičiaus-Naronskio Biržų kunigaikštystės žemėlapis: Radvilų valdos istorija ir kartografija. – Vilnius, : LII Leidykla, 1997. – 103 p. ISBN 9986-810-08-6


Knygnešys, 1864–1904, t. 3: Petrui Ruseckui pagerbti / sudarė, įvadą ir paaiškinimus parašė Vytautas Merkys. – Vilnius: LII leidykla, 1997. – 368 p. ISBN 9986-810-06-X


Tado Kosciuškos sukilimo (1794) lietuviškieji raštai / paruošė Juozas Tumelis. – Vilnius: Žara, 1997. – 53, [3] p.: faks., iliustr. – (Historiae Lituaniae Fontes Minores / redakcinė kolegija: Rimantas Jasas, Zigmantas Kiaupa, Vytautas Merkys, Arturas Mickevičius, Juozas Tumelis; [kn.] 1). ISBN 9986-34-010-1


Meilus Elmantas. Žemaitijos kunigaikštystės miesteliai XVII amžiaus II pusėje – XVIII amžiuje (raida, gyventojai, amatai, prekyba). – Vilnius: LII leidykla, 1997. – 224 p. ISBN 9986-780-03-9


Penkeri Lietuvos valstybingumo atkūrimo metai / sudarė Vanda Kašauskienė; redagavo Česlovas Bauža. – Vilnius: LII leidykla, 1997. – 117 p. ISBN 9986-780-04-7


Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, T. 2: Kretinga, Skuodas, Šiauliai, Šventoji, Varniai, Veliuona, Viekšniai, Virbalis, Vladislavovas / sudarė Antanas Tyla ir Dainius Žygelis; spaudai parengė A. Tyla, D. Žygelis, Romualdas Firkovičius (tekstai lenkų k.), Darius Antanavičius (tekstai lotynų k.). – Vilnius: Pradai, 1997. – 364, [2] p. ISBN 9986-776-45-7


Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija / Redakcinė kolegija. – Vilnius: LII leidykla, 1997. – 367 p. ISBN 9986-810-05-1


Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 10: (1440–1523); Užrašymų knyga 10 / Lietuvos istorijos institutas ; [parengė Egidijus Banionis, Algirdas Baliulis]. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997 (Vilnius: Leidybinio centro poligrafinių paslaugų įmonė). – 179 p. ISBN 5-420-01398-3 (10 kn.), ISBN 5-420-01071-2


Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 11: (1518–1523); Įrašymų knyga 11 / Lietuvos istorijos institutas ; [parengė Artūras Dubonis]. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997 (Vilnius: Leidybinio centro poligrafinių paslaugų įmonė). – 228 p. ISBN 5-420-01373-8 (11 kn.), ISBN 5-420-01071-2


Lietuvos Metrikos naujienos [Nr.] 1 (1996/1997). – 1997. -Vlnius: LII leidykla – 32 p. ISSN 1392-3382, ISBN 9986-780-10-1


Новости Литовской Метрики [№] 1 (1996/1997). – Вильнюс: LII leidykla, 1997. – 30 p. ISSN1392-3390, ISBN 9986-780-11-Х


Lithuanian Historical Studies [Vol.] 2. – Vilnius: Vaga, 1997. – 191, [1] p. ISSN 1392-2343, ISBN 5-415-01271


Lietuvos istorijos metraštis 1996 metai. – Vilnius: LII leidykla, 1997. – 520 p. ISSN 0202-3342


Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 14: Vilniaus Romos katalikų dvasinė akademija 1833–1842 metais : organizacija ir veikla / Vytautas Jogėla. – Vilnius: Eugrimas, 1997. – 234, [5] p. ISBN 9986-752-23-X


Archaeologia Baltica vol. 2. – Vilnius: Žara, 1997. – 200 p. ISBN 9986-34-016-0


 

Informacija atnaujinta 2020-07-21 17:27