Pradžia
lt
en

1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |


Lietuvos istorija, t. X, d. 1: Nepriklausomybė (1918-1940 m.) / Danutė Blažytė – Baužienė, Edmundas Gimžauskas, Česlovas Laurinavičius, Dangiras Mačiulis, Gediminas Rudis, Artūras Svarauskas, Jonas Vaičenonis; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: baltos lankos, 2013. – 634 p. ISBN 978-9955-23-745-7 (X tomas, 1 dalis); ISBN 9955-584-91-2 (12 tomų)


Перестройка: планы, процессы, результаты. Социально – экономические и национально – государственные аспекты. Материалы конференции / Составитель Чесловас Лауринавичюс. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. – 152 p. ISBN 978-9955-847-73-1


Kauno miesto aktų knygos, XVI-XVIII a., Vaito knyga, 1561 – 1564 = Acta civilia caunensia saec. XVI-XVIII. Liber Advocatialis, 1561-1564 / Lietuvos istorijos institutas; parengė Darius Antanavičius; Algirdas Baliulis. – Vilnius: Baltijos kopija, 2013. – XXII, 530 p., iliustr. ISBN 978-609-417-074-4


Kauno miesto aktų knygos, XVI-XVIII a., Tarybos knyga, 1555 – 1564 = Acta civilia caunensia saec. XVI-XVIII. Liber Consularis, 1555-1564 / Lietuvos istorijos institutas; parengė Darius Antanavičius; lietuviškas santraukas parengė Linas Plankis. Vilnius: Baltijos kopija, 2013. – XXXVIII, 526 p., iliustr. ISBN 978-609-417-073-7


Adomas Stanislovas Krasinskis, Atsiminimai / parengė Aldona Prašmantaitė; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. – 256 p.: iliustr. ISBN 978-9955-847-72-4


Simniškytė (Strimaitienė), Andra. Geležies amžius Sėloje / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: „Diemedžio“ leidykla, 2013. – 336 p.: iliustr. ISBN 978-9986-23-182-0


Археология и история Литвы и северо – запада Росии в средневековье: доклады россиско-литовского семинара, Вильнюс, 28-30 марта 2011 г. / Институт истории Литвы, Российская академия наук, Институт истории материальной культуры; [sudarytojas Gediminas Vaitkevičius; vertėja į rusų kalbą – Regina Čičinskaitė]. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. – 248 p.: iliustr. ISBN 978-9955-847-71-7


Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T.VIII: Lazdijai. Simnas / Lietuvos istorijos institutas; parengė Jonas Drungilas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. – 338 p.ISBN 978-9955-847-66-3


Ministri historiae: pagalbiniai istorijos mokslai Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės tyrimuose: mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Edmundo Antano Rimšos 65-mečio sukakčiai / Lietuvos istorijos institutas; sudarytojai Zigmantas Kiaupa, Jolita Sarcevičienė. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. – 544 p.: iliustr. ISBN 978-9955-847-70-0


Čepaitienė, Auksuolė. Gyvenimo etnografija: vietos, struktūros ir laikas. Besikeičianti Lietuva XX amžiuje / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. – 648 p.: iliustr. ISBN 978-9955-847-69-4


1413 m. Horodlės aktai = Akty Horodelskie z 1413 roku: dokumentai ir tyrinėjimai / Lietuvos istorijos institutas, Polska Akademia Umiejętności; sudarė Jūratė Kiaupienė, Lidia Korczak; parengė Jūratė Kiaupienė, Lidia Korczak, Piotr Rabiej … [et al.]. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. – 544 p.; iliustr. – (Lietuvos užsienio politikos dokumentai. XIII-XVIII a.). ISBN 978-9955-847-68-7; ISBN 978-83-7676-158-9


Atminties daugiasluoksniškumas: miestas, valstybė, regionas: straipsnių rinkinys / Lietuvos istorijos institutas; sudarytojas Alvydas Nikžentaitis. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. – 590 p.: iliustr. ISBN 978-9955-847-67-0


Lietuvos istorija, t. V:, Veržli Naujųjų laikų pradžia. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1529-1588 metais / Jūratė Kiaupienė, Ingė Lukšaitė; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: baltos lankos, 2013. – 697 p. ISBN 978-9955-23-680-1 (5 tomas); ISBN 9955-584-91-2 (12 tomų)


Epochas jungiantis nacionalizmas: tautos (de)konstravimas tarpukario, sovietmečio ir posovietmečio Lietuvoje / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. – 424 p. ISBN 978-9955-847-65-6


Lietuvos istorijos metraštis. 2012.1 / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. – 216 p. ISSN 0202-3342


Lietuvos istorijos metraštis. 2012.2 / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. – 220 p. ISSN 0202-3342


Lietuvos archeologija, 39 / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2013. – 391 p. ISSN 0207-8694


Lithuanian Historical Studies. Vol. 17/2012. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. – 291 p. ISSN 1392-2343


Lietuvos etnologija 13(22). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2013 / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. – 230 p. ISSN 1392-4028


Lietuvos ir Lenkijos diplomatiniai santykiai 1938-1940 metais: dokumentų rinkinys / Lietuvos istorijos institutas; sudarytojai Algimantas Kasparavičius, Paweł Libera. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013 . – 624 p. ISBN 978-9955-847-64-9


 

Informacija atnaujinta 2020-07-21 18:03