Pradžia
lt
en

1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |


Dubonis Artūras. Traidenis. Monarcho valdžios atkūrimas Lietuvoje (1268–1282). – Vilnius: LII leidykla, 2009. – 241, [1] p. ISBN 978-9955-847-12-0


Bairašauskaitė Tamara: bibliografijos rodyklė, 1980–2009 / Lietuvos istorijos institutas; [rodyklę sudarė Irena Tumelytė]. – Vilnius: LII leidykla, 2010. – 57, [1] p. ISBN 978-9955-847-31-1


Katilius Algimantas. Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų kunigų seminarijoje (XIX a.-XX a. pradžia). / Vilnius: LII leidykla, 2009. – 452 p. (ISBN 978-9955-847-22-9)


Paukštytė-Šaknienė R., Savoniakaitė V., Šaknys Ž., Šidiškienė I.. Lietuvos kultūra: Dzūkijos ir Suvalkijos papročiai / sud. Ž. Šaknys. – Vilnius: LII leidykla, 2009. – 194 p. (ISBN 978-9955-847-17-5). 11,5 a.l. + 82 žemėlapiai


Staliūnas Darius. Rusinimas: Lietuva ir Baltarusija po 1863 metų. (vertimas į lietuvių kalbą). – Vilnius: LII leidykla, 2009. – 539 p. ISBN 978-9955-847-14-4


Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 19 (1535–1537). Užrašymų knyga 19 / Parengė D. Vilimas. – Vilnius, 2009. – 362 p. ISBN 978-9955-847-21-2


Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 20 (1536–1539). Užrašymų knyga 20 / Parengė R. Ragauskienė, D. Antanavičius (tekstai lotynų kalba). – Vilnius, 2009. – 444 p. ISBN 978-9955-847-23-6


Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 593 (1585–1604). Diplomatinių reikalų knyga. / Parengė A. Baliulis. – Vilnius, 2009. – 296 p. ISBN 978-9955-847-13-7


Lenkijos–Lietuvos valstybės padalijimų dokumentai. 1 dalis. Sankt Peterburgo konvencijos(Lietuvos užsienio politikos dokumentai. XIII–XVIII a.) / Sudarė R. Šmigelskytė-Stukienė. – Vilnius, 2008. – 400 p. ISBN 978-9955-34-160-4


Urbanavičius Agnius. Vilniaus naujieji miestiečiai 1661-1795 metais. Sąrašas. – Vilnius: LII leidykla, 2009. – 728 p. ISBN 978-9955-847-19-9


Dvasininkija ir 1863 m. sukilimas buvusios Abiejų Tautų Respublikos žemėse / sudarė Aldona Prašmantaitė. – Vilnius: LII leidykla, 2009. 382 p. ISBN 978-9955-847-18-2


Lietuvos istorijos metraštis 2008/1. – Vilnius: LII leidykla, 2009. – 209 p. ISSN 02-3342


Lietuvos istorijos metraštis 2008/2. – Vilnius: LII leidykla, 2009. – 204 p. ISSN 02-3342.


Lietuvos archeologija, 34. – Vilnius: Diemedis, 2009. – 293 p. ISSN 0207-8694, ISBN 978-9986-23-150-9


Lithuanian Historical Studies. Vol. 12. 2007. – Vilnius: LII leidykla, 2009. – 209 p. ISSN 1392-2343


Lietuvos Metrikos naujienos 10-2007/8. – Vilnius: LII, 2009. – 52 p. ISSN 1392-3382


Новости Литовской Метрики. 10-2007/8. – Vilnius: LII, 2009. – 46 p.


 

Informacija atnaujinta 2020-07-21 17:38