Pradžia
lt
en

Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 8: (1499–1514); Užrašymų knyga 8 / Lietuvos istorijos institutas ; [parengė Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius, Darius Antanavičius]. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995 (Vilnius: Leidybinio centro poligrafinių paslaugų įmonė). ISBN 5-420-01338-x (8 kn.), ISBN 5-420-01071-2


Lietuvos istorijos metraštis 1994 metai. – Vilnius: LII leidykla, 1995. – 341 p. ISSN 0202-3342


Lietuvos archeologija, 11: Viduramžių senkapiai. – Vilinius: Diemedžio leidykla, 1995. – 408 p. ISSN 0207-8694


Lietuvos archeologija, 12. Bandužių kapinynas: monografija / Jonas Stankus. – Vilnius: Danielius, 1995. – 155 p. ISBN 9986-442-17-6


Lietuvos archeologija, 13: Pagrybio kapinynas: monografija / Laima Vaitkunskienė. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 1995. – 207 p. ISSN 02-07-08694, ISBN 9986-23-019-5


Mūsų praeitis, t. 4. – Vilnius: LII leidykla, 1995. – 208 p. ISBN 491-24-XLietuvių atgimimo istorijos studijos T. 8: Asmuo: tarp tautos ir valstybės. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995. – 525, [1] p.


Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 10: Lietuvos demokratų partija 1902–1915 metais / Rimantas Miknys. – Vilnius: LII leidykla, 1995. – 255 p. ISBN 9986-491-22-3Archaeologia Baltica vol. 1. – Vilnius, Alma littera, 1995. – 200 p. ISBN 9986-02-116-2


 

Informacija atnaujinta 2020-07-20 16:50