Pradžia
lt

Istorijos ir archeologijos krypties doktorantai

Rimantas BEDULSKIS, studijų pradžia 2021-10-01. Numatoma disertacijos tema „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laivybinės upės XVI-XVIII a.”. Vadovė – dr.R.Ragauskienė (LII).

Laurynas GIEDRIMAS, studijų pradžia 2021-10-01. Numatoma disertacijos tema „Žemaitijos gyventojų namų ūkis XVIII a.II pusėje – XIX a. I pusėje: lyginamoji parapijų analizė”. Vadovė – habil.dr.T.Bairašauskaitė (LII).

Laurynas KUDIJANOVAS, studijų pradžia 2021-10-01. Numatoma disertacijos tema „XX a.pirmosios pusės Oriento kultūrų vaizdiniai Lietuvoje”. Vadovė – habil.dr.T.Bairašauskaitė (LII).

Lukas POCIUS, studijų pradžia 2021-10-01. Numatoma disertacijos tema „Imperatoriaus “vietininkas”: Vilniaus generalgubernatoriaus institutas tarpsukiliminiu laikotarpiu (1831-1863m.)”. Vadovas – dr.V.Pugačiauskas (LII).

Aigustė STARKUTĖ, studijų pradžia 2021-10-01. Numatoma disertacijos tema „Prostitucija sovietinėje Lietuvoje: kontrolės objektas, socialinė problema, kultūrinis reiškinys“. Vadovas – dr.V.Klumbys (LII).

Ieva ŠIMANAUSKAITĖ, studijų pradžia 2021-10-01. Numatoma disertacijos tema „Lietuviai sovietinėje armijoje (1950-1990): ideologija, atmintis ir savimonė”. Vadovas – dr.A.Švedas (LII).

Viktorija MICELICAITĖ, studijų pradžia 2020-10-01. Numatoma disertacijos tema „Lietuvos ankstyvojo metalų laikotarpio (1700 – 1 cal BC) bendruomenių mitybos tyrimai“. Vadovė – dr.A.Čivilytė (LII).

Arnoldas KAZIMIERĖNAS, studijų pradžia 2020-10-01. Numatoma disertacijos tema „Antikos vaizdinio (per)kūrimas sovietinėje Lietuvoje: sovietinio normatyvumo diegimas ir ribų kaita“. Vadovas – dr.A.Švedas (LII).

Mantas VALANČIUS, studijų pradžia 2020-10-01. Numatoma disertacijos tema „Geležies amžiaus keramika - kaita, judėjimas ir socialinių struktūrų iškilimas Lietuvoje“. Vadovas – dr.R.Vengalis (LII).

Ugnė JONAITYTĖ, studijų pradžia 2020-10-01. Numatoma disertacijos tema „Nesantuokiniai vaikai Vilniaus ir Žemaičių vyskupijose XVIII a.: sociodemografinės charakteristikos“. Vadovė – dr.R.Šmigelskytė-Stukienė (LII).

Rūta MATIMAITYTĖ, studijų pradžia 2020-10-01. Numatoma disertacijos tema „Vaikų migracija į sovietų Lietuvą (1944 - 1960 metais): istorija, atmintis ir trauma“. Vadovas – dr.A.Griffante (LII).

Lukas GAIŽAUSKAS, studijų pradžia 2020-10-01. Numatoma disertacijos tema „Trumpalaikės vidurinio - vėlyvojo mezolito gyvenvietės ir veiklos vietos: struktūra ir funkcija“. Vadovas – dr.G.Piličiauskas (LII).

Vilius ŠIMKUS, studijų pradžia 2019-10-01. Numatoma disertacijos tema „Privatus verslas Lietuvoje 1987 – 2004 m.“. Vadovas – dr.Saulius Grybkauskas (LII).

Konstantinas REČKOVAS, studijų pradžia 2019-10-01. Numatoma disertacijos tema „Neginkluotasis pasipriešinimas vėlyvuoju sovietmečiu: Lietuvos ir Ukrainos lyginamoji analizė“. Vadovas – habil. dr.A.Nikžentaitis (LII).

Robertas KAŽDANAS, studijų pradžia 2019-10-01. Numatoma disertacijos tema „Moterų nusikaltimai Lietuvoje 1918-1940 m.: tipologizacija, motyvai ir nusikalstamų veikų kontekstai“. Vadovas – dr.R.Miknys (LII).

Andrius JANIONIS, studijų pradžia 2019-10-01. Numatoma disertacijos tema „V-XV a. kalavijų raida Lietuvos archeologinės medžiagos archeometalurginių tyrimų kontekste“. Vadovė – dr. R.Banytė-Rovell (LII).

Simonas TEŠKEVIČIUS, studijų pradžia 2018-10-01. Numatoma disertacijos tema „Lietuvos lenkų kultūrinės atminties modeliai: istorinė perspektyva ir šiandieninės realijos“. Vadovas – habil. dr.A.Nikžentaitis (LII).

Edvardas SIMČENKA, studijų pradžia 2018-10-01. Numatoma disertacijos tema „Žmonių mobilumas ir migracijos akmens ir bronzos amžiuje Lietuvos ir Baltarusijos osteosrcheologinės medžiagos stoncio izotopų tyrimo duomenimis“. Vadovė – prof.Kerstin Liden (Stokholmo Universitetas).

Andželika POLINKEVIČIŪTĖ, studijų pradžia 2018-10-01. Numatoma disertacijos tema „Sutuoktinių santykiai kilmingųjų šeimoje ir jų reguliavimo raida pasaulietinėje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisėje XV a. viduryje – XVI a. pabaigoje“. Vadovas – dr.A.Dubonis (LII).

Jurgita GAIŽUTYTĖ, studijų pradžia 2018-10-01. Numatoma disertacijos tema „Dvasios ligos ir jų gydymas tarpukario Lietuvoje: muo teorijos iki praktikos“. Vadovas – dr.D.Mačiulis (LII).

Julijana ANDRIEJAUSKIENĖ, studijų pradžia 2018-10-01. Numatoma disertacijos tema „Kauno žydai Lietuvos Respublikoje (1918-1940 m.): tarp integracijos, akultūracijos ir segregacijos“. Vadovas – dr.D.Staliūnas (LII).

Eimantas GUDAS, studijų pradžia 2017-10-01. Numatoma disertacijos tema „Tiškevičių giminės padėtis LDK ir Lenkijos valdančiajame elite XVI-XVII a. I p.“. Vadovas – dr.A.Dubonis (LII).

Mantas ŠIKŠNIANAS, studijų pradžia 2017-10-01. Numatoma disertacijos tema „Kasdienybė vokiečių okupuotoje Lietuvoje 1941-1945 m.“. Vadovas – dr.D.Staliūnas.

Ieva BALČIŪNĖ, studijų pradžia 2017-10-01. Numatoma disertacijos tema „ Atsikratymas vaikais 1918-1989 m. Lietuvoje: visuomenės paveikslas ir mentalinės transformacijos“. Vadovas – dr.D.Mačiulis.

Mindaugas PILKAUSKAS, studijų pradžia 2017-10-01. Numatoma disertacijos tema „ Vakarų Lietuvos vėlyvojo neolito gyvenviečių vidinė struktūra“. Vadovas – dr.G.Piličiauskas.

Aivaras POŠKA, studijų pradžia 2017-10-01. Numatoma disertacijos tema „ Žydai LDK savivaldžiuose miestuose XIV a. pabaigoje – XVII a. viduryje: teisiniai ir ekonominiai“. Vadovė – doc.dr.J.Verbickienė (VU).

Aušra TERLECKAITĖ, studijų pradžia 2017-10-01. Numatoma disertacijos tema „ Interpretuojančios bendruomenės sovietmečiu: literatūrinio ir dailės laukų atvejų analizės”. Vadovas – doc.dr.V.Sirutavičius (LII).

Karolis TUMELIS, studijų pradžia 2016-10-01. Numatoma disertacijos tema „Katalikų bažnyčios santuokinės teisės sklaida ir funkcionavimas bažnytiniuose teismuose XVI a. II p. – XIX a. 5 deš.“ Vadovas – doc.dr.L.Jovaiša (VU).

Vytenis PODĖNAS, studijų pradžia 2016-10-01. Numatoma disertacijos tema “Ankstyvųjų piliakalnių Rytų Baltijos regione raida: bendruomenių elgsenos kaitos studija“. Vadovė – dr.A.Čivilytė (LII).

Sonata ŠULCĖ, studijų pradžia 2016-10-01. Numatoma disertacijos tema „Lietuvos SSR Rašytojų Sąjunga 1940-1964 m.: žaidimai ir žaidėjai sovietiniame literatūros lauke“. Vadovas – dr.Saulius Grybkauskas (LII).

Ieva GRINIŪTĖ-TUMELIENĖ, studijų pradžia 2016-10-01. Numatoma disertacijos tema “Vaiko gerovė ir rūpyba tarpukario Lietuvoje: šeima, visuomenė, valstybė“. Vadovas – dr.Č.Laurinavičius (LII).

Povilas MINTAUTAS, studijų pradžia 2016-10-01. Numatoma disertacijos tema “Nacionalizmo raida tarpukario Lietuvoje: idėjos, mitai, simboliai ir istorija”. Vadovas – dr.D.Staliūnas.

Saulius SARCEVIČIUS, studijų pradžia 2014-10-01. Numatoma disertacijos tema „Statybinės keramikos (plytos) gamybinių-technologinių procesų raida Vilniuje XIII – XVIII a.“. Vadovas – prof.dr.A.Kuncevičius (VU).

Monika ADOMAITIENĖ, studijų pradžia 2013-10-01. Numatoma disertacijos tema „Ikikeramikinių bendruomenių adaptacijos ir inovacijos“. Vadovas – dr.V.Juodagalvis (LII).

Etnologijos krypties doktorantai

Miglė LAPĖNAITĖ, studijų pradžia 2020-10-01. Numatoma disertacijos tema “Mikro lygmens perspektyva konfliktų analizėje: Ukrainos etnografinis tyrimas“, vadovė – dr. dr.V.Savoniakaitė (LII).

Jurgita SENULIENĖ, studijų pradžia 2019-10-01. Numatoma disertacijos tema “Migrantų tapatybė ir lietuviškas maistas Amerikoje XX a.“, vadovė – dr.V.Savoniakaitė (LII).

Ernesta DAMBRAUSKAITĖ, studijų pradžia 2018-10-01. Numatoma disertacijos tema “Bendruomenė, kasdienybė ir kultūros kaita: šiandieninis gyvenimo būdas vidutinio dydžio Lietuvos miestelyje“, vadovė – dr.A.Čepaitienė (LII).

Aušra TELEIŠĖ, studijų pradžia 2017-10-01. Numatoma disertacijos tema “Poindustrinių vietų tapatybės ir kultūriniai procesai: Marijampolės, Utenos, Tauragės ir Plungės miestų atvejai”. Mokslinė vadovė – dr.A.Čepaitienė (LII).

Viktorija SERBENTIENĖ, studijų pradžia 2014-10-01. Numatoma disertacijos tema „Etninės tapatybės keitimasis: Lietuvos postmodernioji architektūra ir ekologija“. Mokslinė vadovė – dr.V.Savoniakaitė (LII).

Informacija atnaujinta 2022-01-13 11:47