Pradžia
lt
en

Istorijos ir archeologijos krypties doktorantai

Viktorija ŠIMKUTĖ, studijų pradžia 2023-11-01. Numatoma disertacijos tema „Medicinos militarizacija Lietuvoje 1918-1940 metais“. Vadovas - Dr. Dangiras Mačiulis (LII).

Kotryna Alma BOJARSKAITĖ, studijų pradžia 2023-10-01. Numatoma disertacijos tema „Vakarų ir Vidurio Lietuvos bendruomenių gyvensena I-XII a.“. Vadovas - Dr. Laurynas Kurila (LII).

Jokūbas PUKĖNAS, studijų pradžia 2023-10-01. Numatoma disertacijos tema „(Ne) meilės trikampis: Jungtinė Karalystė, Baltijos šalys ir Vakarų Europa 1990 – 2004 m.“. Vadovas - Dr. Darius Staliūnas (LII).

Simona GLAZAUSKAITĖ, studijų pradžia 2022-10-01. Numatoma disertacijos tema „Kuršo Kunigaikštystės integralumas Abiejų Tautų Respublikoje 1569–1795 m.“. Vadovas - dr. A. Dubonis (LII).

Paulius BIRGIEL, studijų pradžia 2022-10-01. Numatoma disertacijos tema „Lietuvos ir Lenkijos pilietybės sistemų socialinės, teisinės problemos 1918- 1940 metais“. Vadovas - dr. V. Stravinskienė (LII).

Emilija JASIULEVIČIŪTĖ, studijų pradžia 2022-11-01. Numatoma disertacijos tema „Kultūrininkai nacių okupacijos metu: veiklos ribos, galimybės ir pasirinkimai“. Vadovas - dr. D. Mačiulis (LII)

Rūta KARALIŪTĖ, studijų pradžia 2022-11-01. Numatoma disertacijos tema „Diachroninė agrarinės raidos analizė urbanizuotose erdvėse: XIV – XVII a. pab. Vilniaus miesto pavyzdys“. Vadovė - G. Keen (LII)

Rimantas BEDULSKIS, studijų pradžia 2021-10-01. Numatoma disertacijos tema „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laivybinės upės XVI-XVIII a.”. Vadovė – dr. R. Ragauskienė (LII).

Laurynas GIEDRIMAS, studijų pradžia 2021-10-01. Numatoma disertacijos tema „Žemaitijos gyventojų namų ūkis XVIII a.II pusėje – XIX a. I pusėje: lyginamoji parapijų analizė”. Vadovė – habil. dr. T. Bairašauskaitė (LII).

Laurynas KUDIJANOVAS, studijų pradžia 2021-10-01. Numatoma disertacijos tema „XX a.pirmosios pusės Oriento kultūrų vaizdiniai Lietuvoje”. Vadovė – habil. dr. T. Bairašauskaitė (LII).

Lukas POCIUS, studijų pradžia 2021-10-01. Numatoma disertacijos tema „Imperatoriaus “vietininkas”: Vilniaus generalgubernatoriaus institutas tarpsukiliminiu laikotarpiu (1831–1863 m.)”. Vadovas – dr. V. Pugačiauskas (LII).

Aigustė STARKUTĖ, studijų pradžia 2021-10-01. Numatoma disertacijos tema „Prostitucija sovietinėje Lietuvoje: kontrolės objektas, socialinė problema, kultūrinis reiškinys“. Vadovas – dr. V. Klumbys (LII).

Ieva ŠIMANAUSKAITĖ, studijų pradžia 2021-10-01. Numatoma disertacijos tema „Lietuviai sovietinėje armijoje (1950–1990): ideologija, atmintis ir savimonė”. Vadovas – dr. A. Švedas (LII).

Viktorija MICELICAITĖ, studijų pradžia 2020-10-01. Numatoma disertacijos tema „Bendruomenių mityba Lietuvoje I tūkstantmetyje pr. Kr. ir I tūkstantmečio po Kr. pirmojoje pusėje“. Vadovė – dr. A. Čivilytė (LII).

Arnoldas KAZIMIERĖNAS, studijų pradžia 2020-10-01. Numatoma disertacijos tema „Antikos vaizdinio (per)kūrimas sovietinėje Lietuvoje: sovietinio normatyvumo diegimas ir ribų kaita“. Vadovas – dr. A. Švedas (LII).

Mantas VALANČIUS, studijų pradžia 2020-10-01. Numatoma disertacijos tema „Geležies amžiaus keramika - kaita, judėjimas ir socialinių struktūrų iškilimas Lietuvoje“. Vadovas – dr. R. Vengalis (LII).

Ugnė JONAITYTĖ, studijų pradžia 2020-10-01. Numatoma disertacijos tema „Nesantuokiniai vaikai Vilniaus ir Žemaičių vyskupijose XVIII a.: sociodemografinės charakteristikos“. Vadovė – dr. R. Šmigelskytė-Stukienė (LII).

Rūta MATIMAITYTĖ, studijų pradžia 2020-10-01. Numatoma disertacijos tema „Vaikų migracija į sovietų Lietuvą (1944–1960 metais): istorija, atmintis ir trauma“. Vadovas – dr. A. Griffante (LII).

Lukas GAIŽAUSKAS, studijų pradžia 2020-10-01. Numatoma disertacijos tema „Trumpalaikės vidurinio - vėlyvojo mezolito gyvenvietės ir veiklos vietos: struktūra ir funkcija“. Vadovas – dr. G. Piličiauskas (LII).

Vilius ŠIMKUS, studijų pradžia 2019-10-01. Numatoma disertacijos tema „Privatus verslas Lietuvoje 1987–2004 m.“. Vadovas – dr. Saulius Grybkauskas (LII).

Konstantinas REČKOVAS, studijų pradžia 2019-10-01. Numatoma disertacijos tema „Neginkluotasis pasipriešinimas vėlyvuoju sovietmečiu: Lietuvos ir Ukrainos lyginamoji analizė“. Vadovas – habil. dr. A. Nikžentaitis (LII).

Robertas KAŽDANAS, studijų pradžia 2019-10-01. Numatoma disertacijos tema „Moterų nusikaltimai Lietuvoje 1918–1940 m.: tipologizacija, motyvai ir nusikalstamų veikų kontekstai“. Vadovas – dr. R. Miknys (LII).

Andrius JANIONIS, studijų pradžia 2019-10-01. Numatoma disertacijos tema „V–XV a. kalavijų raida Lietuvos archeologinės medžiagos archeometalurginių tyrimų kontekste“. Vadovė – dr. R. Banytė-Rovell (LII).

Jurgita GAIŽUTYTĖ, studijų pradžia 2018-10-01. Numatoma disertacijos tema „Psichikos ir socialinės ligos tarpukario Lietuvoje (1918-1940): liga, pacientas ir visuomenė“. Vadovas – dr. D. Mačiulis (LII).

Julijana ANDRIEJAUSKIENĖ, studijų pradžia 2018-10-01. Numatoma disertacijos tema „Kauno žydai Lietuvos Respublikoje (1918–1940 m.): tarp integracijos, akultūracijos ir segregacijos“. Vadovas – dr. D. Staliūnas (LII).

Eimantas GUDAS, studijų pradžia 2017-10-01. Numatoma disertacijos tema „Tiškevičių giminės padėtis LDK ir Lenkijos valdančiajame elite XVI–XVII a. I p.“. Vadovas – dr. A. Dubonis (LII).

Ieva GRINIŪTĖ-TUMELIENĖ, studijų pradžia 2016-10-01. Numatoma disertacijos tema „Vaiko gerovė ir rūpyba tarpukario Lietuvoje: šeima, visuomenė, valstybė“. Vadovas – dr. Č. Laurinavičius (LII).

 

Etnologijos krypties doktorantai

Raimonda RAULUŠEVIČIENĖ, studijų pradžia 2023-10-01. Numatoma disertacijos tema „Kūdikio besilaukianti moteris šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje: socialinė ir kultūrinė išraiška, vadovė dr. Rasa Paukštytė-Šaknienė.

Gintarė LUKOŠEVIČIŪTĖ, studijų pradžia 2023-10-01. Numatoma disertacijos tema „Turkijos įtaka Lietuvos musulmonų bendruomenės gyvensenai“, vadovas - prof. dr. Egdūnas Račius (VDU).

Akvilė SADAUSKIENĖ, studijų pradžia 2022-10-01. Numatoma disertacijos tema „Tradicinės pasakos šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje: samprata, reikšmė ir stereotipai“, vadovė - dr. V. Savoniakaitė (LII).

Evelina ATMINYTĖ, studijų pradžia 2021-10-01. Numatoma disertacijos tema „Naujų švenčių kūrimas Lietuvoje: išrasta ir pakeista tradicija“, vadovas - dr. Ž. Šaknys (LII).

Miglė CAPORKĖ, studijų pradžia 2020-10-01. Numatoma disertacijos tema „Mikro lygmens perspektyva konfliktų analizėje: Ukrainos etnografinis tyrimas“, vadovė – dr. V. Savoniakaitė (LII).

Informacija atnaujinta 2024-05-23 09:50