Pradžia
lt
en

Nuo 2022 m. lapkričio 1 d. pasikeitus Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 30 str. nuostatoms, kuria darbdaviams, kurių vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip penkiasdešimt, numatyta pareiga patvirtinti smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką. Lietuvos istorijos institute vadovaujamasi nuostata, kad kiekvienas Instituto darbuotojas gerbia kito asmens orumą, mandagiai, dalykiškai ir pagarbiai bendrauja su kitais, savo elgesiu užtikrina darbo aplinką, kurioje kitas asmuo nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų. Siekdamas įgyvendinti šiuos tikslus Lietuvos istorijos institutas 2022 m. spalio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. B-105 patvirtino:

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką Lietuvos istorijos institute:

https://www.istorija.lt/data/public/uploads/2022/11/lii_smurto_ir_priekabiavimo_prevencijos-politika_2022-10-31.pdf 

Lietuvos istorijos instituto galimo smurto ir priekabiavimo darbe atvejų nagrinėjimo komisijos darbo reglamentą:

https://www.istorija.lt/data/public/uploads/2022/11/lii_smurto_prevencijos_komisijos_reglamentas_2022-10-31.pdf

2022 m. lapkričio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. B-115 sudaryta Lietuvos istorijos instituto galimo smurto ir priekabiavimo darbe atvejų nagrinėjimo komisija.

Pranešti apie smurto ir/ar priekabiavimo atvejį galima el. paštu smurtoprevencija@istorija.lt.

 

Informacija atnaujinta 2022-12-19 15:29