Pradžia
lt
en

1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |


Vilimas Darius. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės teismo sistemos formavimasis (1564-1588) / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: LII leidykla, 2005. – 288, [2] p., 3 iliustr. lap.: iliustr., lent. ISBN 9986-780-83-7


Lietuvos istorijos bibliografija 1998 / sudarė Tomas Baranauskas. – Vilnius: LII leidykla, 2005. – 333, [1] p. ISSN 1392-981X


Lietuvos istorijos bibliografija 1999 / sudarė Irena Tumelytė. – Vilnius: LII leidykla, 2005. – 229, [1] p. ISSN 1392-981X


Didžiosios knygnešių bylos: [dokumentų rinkinys] / Lietuvos istorijos institutas; sudarė Algimantas Katilius. – Vilnius: LII leidykla, 2005. – 420, [2] p. ISBN 9986-780-77-2


Čepaitienė Rasa. Laikas ir akmenys: kultūros paveldo sampratos moderniojoje Lietuvoje / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: LII leidykla, 2005. – 467, [1] p.: iliustr. ISBN 9986-780-76-4


Merkienė Irena Regina; Paukštytė-Šaknienė Rasa; Savoniakaitė Vida; Šaknys Žilvytis Bernardas.Pietryčių Latvijos lietuviai: tapatumo išraiška, etninės ir kultūrinės orientacijos: monografija / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Versus aureus, 2005. – 286, [2] p.: iliustr., portr. ISBN 9955-601-89-2


Šenavičienė Ieva. Dvasininkija ir lietuvybė: Katalikų Bažnyčios atsinaujinimas Žemaičių vyskupijoje XIX a. 5–7-ajame dešimtmetyje / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: LII leidykla, 2005. – 473, [1] p.: iliustr., lent ISBN 9986-780-74-8


Sarcevičienė Jolita. Lietuvos didikės proginėje literatūroje: portretai ir įvaizdžiai / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Versus aureus, 2005. – 646, [2] p. ISBN 9955-601-86-8


Milius Vacys. Lietuvių etnologijos bibliografija 1997–2002 = Bibliography of Lithuanian ethnology 1997–2002 / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: LII leidykla, 2005. – 160, [2] p. ISBN 9986-780-72-1


Mačiulis Dangiras. Valstybės kultūros politika Lietuvoje 1927–1940 metais / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: LII leidykla, 2005. – 302 p. ISBN 9986-780-71-3


Kai ksenofobija virsta prievarta: lietuvių ir žydų santykių dinamika XIX a. – XX a. pirmojoje pusėje / Lietuvos istorijos institutas; sudarė Darius Staliūnas, Vladas Sirutavičius. – Vilnius: LII leidykla, 2005. – 270, [2] p. ISBN 9986-780-70-5


Konstantinas Jablonskis ir istorija / Lietuvos istorijos institutas; sudarė Edmundas Rimša. – Vilnius: LII leidykla, 2005. – 384, [2] p. ISBN 9986-780-64-0


Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 556: (1791–1792); Viešųjų reikalų knyga 35 / Lietuvos istorijos institutas. Parengė Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius, Edmundas Rimša]. – Vilnius: Versus aureus, 2005. – 200 p. ISBN 9955-601-85-X (556 knyga).


Новости Литовской Метрики [№] 7 (2003). – 2005, Вильнюс: LII leidykla, 2005. – 53 c. ISSN1392-3390


Lietuvos Metrikos naujienos [Nr.] 7 (2003). – 2005, Vilnius: LII leidykla, 2005. – 47 p. ISSN1392-3382


Lietuvos Metrikos naujienos [Nr.] 8 (2004/2005). – 2006, Vilnius: LII leidykla, 2005. – 65 p. ISSN 1392-3382


Новости Литовской Метрики [№] 8 (2004/2005). – 2006, Вильнюс: LII leidykla, 2005. – 69 c.ISSN 1392-3390


Lithuanian Historical Studies Vol. 8: 2003. – Vilnius: LII leidykla, 2005. – 191, [3] p. ISSN 1392-2343


Lietuvos istorijos metraštis 2004 metai (1). – Vilnius: LII leidykla, 2005, 241, [1] p. ISSN 0202-3342


Lietuvos istorijos metraštis 2004 metai (2). – Vilnius: LII leidykla, 2005. – 255, [1] p. ISSN 0202-3342


Lietuvos archeologija, 27 [Straipsnių rinkinys, skirtas geležies amžiaus ir ankstyvųjų viduramžių tyrimams]. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2005. – 296, [3] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-126-4


Lietuvos archeologija, 28: Skiriama Vytauto Urbanavičiaus 70-mečio jubiliejui. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2005. – 236, [2] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-123-X


Lietuvos archeologija, 29: Skiriama Jono Puzino 100-mečio jubiliejui. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2005. – 254, [2] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-124-8


Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2005. – 369, [1] p. ISSN 1392-5512, ISBN 9986-23-120-5


Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2005. – 339, [1] p. ISSN 1392-5512, ISBN 9986-23-125-6


Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos T. 4 (13). – Vilnius: LII leidykla, 2005. – 204, [2] p. ISSN 1392-4028


 

Informacija atnaujinta 2020-07-21 17:36