Pradžia
lt
en

1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |


Lietuvos istorijos bibliografija 1997 / sudarė Irena Tumelytė. – Vilnius: LII leidykla, 2002. – 221, [1] p., ISSN 1392-981X


Pilgrimovijus Elijas. Didžioji Leono Sapiegos pasiuntinybė į Maskvą, 1600–1601 m. / parengė Jūratė Kiaupienė. – Vilnius: Žara, 2002. – 111, [1] p. – (Historiae Lituaniae Fontes Minores / redakcinė kolegija: Rimantas Jasas, Zigmantas Kiaupa, Ingė Lukšaitė, Vytautas Merkys, Juozas Tumelis; [kn.] 4) ISBN 9986-34-093-4


Vaskela Gediminas. Lietuva 1939–1940 metais: kursas į valstybės reguliuojamą ekonomiką, / Lietuvos istorijos institutas. Vilnius: LII leidykla, 2002. – 264, [1] p. ISBN 9986-780-43-8


Keturi Gotfrydo Ostermejerio rankraščiai / parengė Vilija Gerulaitienė. – Vilnius: Žara, 2002. – 160 p.: faks. – (Historiae Lituaniae Fontes Minores / redakcinė kolegija: Rimantas Jasas, Zigmantas Kiaupa, Ingė Lukšaitė, Vytautas Merkys, Juozas Tumelis; [kn.] 3). ISBN 9986-34-084-5


Mažeika Vaidotas. Danijos santykiai su Lietuva 1918–1940 m.. – Vilnius: LII leidykla, 2002. – 343, [1] p. ISBN 9986-780-42-X


Ragauskas Aivas. Vilniaus miesto valdantysis elitas: XVII a. antrojoje pusėje (1662–1702 m.). – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2002. – 477, [1] p.: iliustr. ISBN 9986-23-098-5


Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, T. 3: Kėdainiai / sudarė Antanas Tyla; spaudai parengė Darius Antanavičius (tekstai lotynų k.), Romualdas Firkovičius (tekstai lenkų k.), Rita Strazdūnaitė (asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės), A. Tyla (įvadas, dokumentų anotacijos, komentarai, vertimai į lietuvių k.). – Vilnius: LII leidykla, 2002. – 609, [3] p., [20] p. iliustr. ISBN 9986-780-48-9


Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 9: (1511–1518); Užrašymų knyga 9 / Lietuvos istorijos institutas, Universytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; [parengė Krzysztof Pietkiewicz ; tekstus lietuvių k. – Algirdas Baliulis]. – Vilnius: Žara, 2002 [i.e. 2004] (Kaunas : Spindulys). – 615, [1] p. ISBN 9986-34-121-3 (9 kn.). – ISBN 9986-34-027-6 1(bendras).


Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 15: (1528–1538); Užrašymų knyga 15 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Artūras Dubonis]. – Vilnius: Žara, 2002 (Kaunas: Spindulys). – 448 p. ISBN 9986-34-099-3 (15 kn.). – ISBN 9986-34-027-6 (bendras)


Новости Литовской Метрики [№] 5 (2001). – 2002, Вильнюс: LII leidykla, 2002. – 38 c. ISSN1392-3390


Lietuvos Metrikos naujienos [Nr.] 5 (2001). – 2002, Vilnius: LII leidykla, 2002. – 34 p. ISSN 1392-3382


Lithuanian Historical Studies Vol. 6: 2001. – Vilnius: LII leidykla, 2002. – 194, [2] p. ISSN 1392-2343


Lietuvos istorijos metraštis 2001 metai (1). – Vilnius: LII leidykla, 2002. – 328, [4] p. ISSN 0202-3342


Lietuvos istorijos metraštis 2001 metai (2). – Vilnius: LII leidykla, 2002. – 331, [1] p. ISSN 0202-3342


Lietuvos archeologija, 22 [Straipsnių rinkinys, skirtas daugiausia kuršių VIII–XIII a. materialinei ir dvasinei kultūrai pažinti]. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2002. – 288 p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-101-9


Lietuvos archeologija, 23 [Straipsnių rinkinys, skirtas akmens amžiaus Lietuvoje tyrinėjimų problematikai]. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2001. – 252 p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-1035


Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2002. – 296 p. ISSN 1392-5512


Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos T. 2 (11). – Vilnius: LII leidykla, 2002. – 213, [3] p. ISSN 1392-4028


Archaeologia Baltica vol. 5. - Vilnius, Žara, 2002. – 184 p. ISBN 9986-34-097-7


 

Informacija atnaujinta 2020-07-21 17:33