Pradžia
lt
en

Moderniosios administracijos tapsmas Lietuvoje: valstybinių institucijų raida XVIII a. II pusėje

Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas „Moderniosios administracijos tapsmas Lietuvoje: valstybinių institucijų raida XVIII a. II pusėje“ (Sutarties Nr. VAT-44/2012), vykdomas Lietuvos istorijos instituto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyriuje.

 

Projekto vadovė dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė

Vykdytojai: dr. Liudas Glemža, dr. Robertas Jurgaitis, prof. dr. Valdas Rakutis. Projekto vykdymo terminai: 2012 m. spalio 1 d. – 2014 m. gruodžio 31 d. Projektu siekiama ištirti valstybinių institucijų raidą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje Stanislovo Augusto valdymo laikotarpiu modernios Naujųjų laikų valstybės administracinės valdymo sistemos kūrimo aspektu, ypatingą dėmesį skiriant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybingumo problemai centrinių valstybės vykdomosios valdžios institucijų kūrimo kontekste. Remiantis gautais rezultatais numatoma parengti ir publikuoti kolektyvinę monografiją, keičiančią požiūrį į XVIII a. antrosios pusės Lenkijos-Lietuvos Respubliką kaip į moderniais pagrindais organizuotą Europos valstybę ir atveriančią galimybes tarpdisciplininiams to laikotarpio Lietuvos valstybės tyrimams.

 

Projekto uždaviniai:

  1. Ištirti centrinių vykdomosios valdžios institucijų struktūrą, veiklos mechanizmus ir pokyčius 1764–1795 m. laikotarpiu;
  2. Ištirti lokalinių viešojo administravimo institucijų struktūrą, veiklos sritis ir pokyčius 1764–1795 m. laikotarpiu;
  3. Išanalizuoti pavaldumo ir koordinacinius ryšius tarp XVIII a. antrosios pusės viešojo administravimo subjektų (centrinių ir lokalinių institucijų, pareigūnų, valstybės tarnautojų);
  4. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybingumo raidos ir valstybinio Lietuvos identiteto kaitos aspektais ištirti centrinių vykdomosios valdžios institucijų (komisijų, departamentų) tarpusavio sąveiką;
  5. Remiantis gautais rezultatais parengti ir publikuoti kolektyvinę monografiją, skirtą XVIII a. antrosios pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės institucijų raidos istorijai.