Pradžia
lt
en

Nacionalinė Lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa. Mokslo tiriamieji projektai. „Lotyniškasis kursyvas LDK didikų raštinėse XV a. viduryje – XVI a.“ LMT projekto finansavimo sutarties Nr. LIT-7-12. Trukmė 2013-03-01 – 2015-09-30. Projekto vadovė – dr. Rūta Čapaitė

Informacija apie projektą

Projekto pavadinimas: "Lotyniškasis kursyvas LDK didikų raštinėse XV a. viduryje – XVI a."

Projekto vadovas: Rūta Čapaitė

Projekto trukmė: 2013-03-01 – 2015-09-30.

Raktiniai žodžiai: lotyniškoji paleografija, lotyniškasis kursyvas, gotikinis kursyvas, humanistinis kursyvas, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, Lietuva, Vėlyvieji Viduramžiai, Ankstyvieji Naujieji laikai, raštinė, raštininkai, didikai, Vakarų Europa, Vidurio Rytų Europa.

Šio tyrimo objektas – Lietuvos didikų (Radvilų, Chodkevičių, Sapiegų, Kiškų) raštinėse ir aplinkoje vėlyvaisiais Viduramžiais ir Ankstyvaisiais Naujaisiais laikais vartotas lotyniškasis kursyvas. Siekiama išsiaiškinti jo raidos ir kaitos tendencijas. Toks tyrimas suteiks naujų žinių ne vien apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų raštinių potencialą, bet ir apie pačių magnatų „plunksnos valdymo meną“, atskleis raštingosios visuomenės santykį su savo laiko raštu, požiūrį į lotyniškojo kursyvo pokyčius. Pagal gautus duomenis bus pateiktas panoraminis Lietuvos didikų raštinėse vartoto lotyniškojo kursyvo vaizdas. Tai leis apibrėžti jo vietą universaliosios lotyniškojo kursyvo raidos kontekste bei parodyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų raštinėse vartotą lotyniškąjį kursyvą kaip sudėtinę vėlyvųjų Viduramžių ir Ankstyvųjų Naujųjų laikų Vakarų ir Vidurio Europos lotyniškosios kultūros dalį. Lietuvos didikų raštinėse vartoto lotyniškojo kursyvo pokyčių chronologija bus dar vienas kriterijus plėtojant Viduramžių ir Ankstyvųjų Naujųjų laikų ribos problematiką. Projekto rezultatas: parašyti moksliniai straipsniai ir parengta monografija „Lotyniškasis kursyvas LDK didikų raštinėse XV a. viduryje – XVI a.“.