Pradžia
lt

Kvietimas teikti pasiūlymus

Penktasis Lietuvos istorikų suvažiavimas

Didieji istorijos klausimai

Vilnius, 2021 m. rugsėjo 16-18 d.

2021 m. organizuojamas penktasis Lietuvos istorikų suvažiavimas. Pirmasis suvažiavimas 2005 m. įvyko Vilniuje, antrasis – 2009 m. Klaipėdoje, trečiasis – 2013 m. Šiauliuose, ketvirtasis – 2017 m. Kaune.

Jei epidemiologinė situacija surengti suvažiavimo rugsėjį neleistų, jis būtų perkeltas į kitus metus.

Suvažiavimą rengia Lietuvos nacionalinis istorikų komitetas, Vilniaus universitetas ir Lietuvos istorijos institutas.

Kviečiame siūlyti sekcijas, kurios atlieptų suvažiavimo pagrindinę temą. Galite teikti įprastas mokslines sekcijas su 4-6 pranešėjais, nurodant sekcijos pavadinimą, trumpą anotaciją bei moderatorių ir diskutantą (jei reikia) arba siūlyti sekcijas, kurios būtų skirtos ir platesnei visuomenei ir atitiktų mokslo sklaidos formatą. Pastarąjį formatą sudarytų 2-3 įžanginiai pranešimai ir diskusija. Siūlant šio tipo sekciją reikia nurodyti sekcijos pavadinimą, diskusijos gaires, įvadinius pranešėjus, moderatorių ir diskusijos dalyvius.

Rekomenduojama, kad sekcijų dalyviai ir diskutantai būtų iš skirtingų institucijų, taip pat, pagal poreikį, ir iš skirtingų disciplinų.

Vienas asmuo kaip pranešėjas/diskutantas gali dalyvauti vienos sekcijos darbe. Sekcijų darbo trukmė 2,5 val.

Siūlymus iki 2021 m. kovo 1 d. prašome siųsti adresu: kongresas@if.vu.lt

Lietuvos nacionalinis istorikų komitetas

2021 m. sausio 21 d.

Informacija atnaujinta 2021-02-10 14:07