Pradžia
lt
en
Lietuvos istorijos bibliografija
Apie žurnalą
Redakcinė kolegija
Redakcijos adresas
Lietuvos istorijos bibliografija

Atskiruose leidinio Lietuvos istorijos bibliografija tomuose užregistruota nuo 1996 metų kiekvienais metais Lietuvoje ir užsienyje išleista pagal temas suklasifikuota Lietuvos istorijos medžiaga. Aprašomi visi istorijos mokslo darbai, šaltinių publikacijos, gretutinių mokslų darbai (kuriuose yra istorinės medžiagos), atrinkti svarbiausi populiarūs Lietuvos istorijos darbai (knygos ir mokslinę vertę turinčios žurnalų publikacijos). Pabaigoje pateikiamos autorių, asmenų ir vietovių rodyklės bei aprašytų leidinių sąrašas.  

Zigmantas Kiaupa (pirmininkas)
Rimantas Miknys
Vladas Sirutavičius
Juozas Tumelis

„Lietuvos istorijos bibliografijos“ redakcinė kolegija
Lietuvos istorijos institutas
Tilto g. 17, 01101 Vilnius
El. paštas: baranausko@gmail.com

Lietuvos istorijos bibliografija. 2006

ATSISIŲSTI: Lietuvos istorijos bibliografija. 2006

 

TURINYS  
PRATARMĖ 7
1. BENDRASIS SKYRIUS 9
1.1. Bibliografijos 9
a) bibliografijos 9
b) bibliografijos istorija 10
c) personalinės bibliografijos 10
1.2. Enciklopedijos, žodynai ir žinynai 10
1.3. Istorijos periodika ir tęstiniai leidiniai 13
1.4. Istorijos mokslo institucijos, darbo organizavimas 14
a) institucijos 14
b) konferencijos ir jubiliejai 15
1.5. Istorijos metodologija 19
1.6. Istoriografijos istorija, istorijos tyrinėjimų būklė 19
1.7. Istorikų personalijos 22
1.8. Istorijos didaktika ir populiarizacija, vadovėliai 25
2. ŠALTINIŲ SAUGYKLOS. PAGALBINIAI ISTORIJOS MOKSLAI 28
2.1. Archyvai 28
2.2. Bibliotekos 29
2.3. Muziejai ir parodos 30
a) muziejai 30
b) parodos 34
2.4. Ikonografinė medžiaga 35
2.5. Paminklosauga 37
2.6. Šaltiniotyra 40
2.7. Pagalbiniai istorijos mokslai 42
a) paleografija, epigrafika, filigranistika 42
b) diplomatika, kodikologija 42
c) genealogija 43
d) heraldika, veksilologija 44
e) sfragistika 44
f) numizmatika, faleristika, medalininkystė 45
g) teisinė archeologija 47
2.8. Istorinė geografija, kartografija, demografija 4
3. LIETUVOS ISTORIJA: BENDRIEJI VEIKALAI 49
3.1. Šaltiniai 49
3.2. Tyrinėjimai 50
a) Lietuva visuotinėje ir atskirų šalių istorijoje 50
b) Lietuvos istorija 62
c) emigracijos istorija 78
3.3. Lietuvos istorija gretutinių mokslų tyrinėjimuose 79
a) visuomenės mokslai 79
b) kalba 81
c) knygotyra 88
d) mokslotyra ir edukologija 90
e) menai 93
f) literatūra ir tautosaka 101
g) architektūra ir urbanistika 106
h) religijos ir bažnyčios; mitologija 111
i) ūkis ir technika 118
j) valstybė ir teisė 121
k) karyba 122
3.4. Biografijos 123
a) bendrosios biografijos 123
b) personalijos 124
3.5. Regionai ir vietovės 136
4. ATSKIRI LIETUVOS ISTORIJOS LAIKOTARPIAI 145
4.1. Iki XIII a. pradžios 145
4.2. XIII a. pr.–1386 m. 150
a) šaltiniai 150
b) tyrinėjimai 150
4.3. 1386–1569 m. 151
a) šaltiniai 151
b) tyrinėjimai 153
4.4. 1569–1795 m. 155
a) šaltiniai 155
b) tyrinėjimai 157
4.5. 1795–1918 m. 165
a) šaltiniai 165
b) tyrinėjimai 166
4.6. 1918–1940 m. 172
a) šaltiniai 172
b) tyrinėjimai 172
4.7. 1940–1990 m. 177
a) šaltiniai 177
b) tyrinėjimai 180
4.8. Nuo 1990 m. 188
a) šaltiniai 188
b) tyrinėjimai 188
AUTORIŲ RODYKLĖ 193
ASMENŲ RODYKLĖ 231
VIETOVIŲ RODYKLĖ 239
APRAŠYTŲ LEIDINIŲ SĄRAŠAS 250
SVARBIAUSIOS SANTRUMPOS 259
   
Lietuvos istorijos bibliografija. 2005

ATSISIŲSTI: Lietuvos istorijos bibliografija. 2005

TURINYS  
PRATARMĖ 7
1. BENDRASIS SKYRIUS 9
1.1. Bibliografijos 9
a) bibliografijos 9
b) bibliografijos istorija 10
c) personalinės bibliografijos 10
1.2. Enciklopedijos, žodynai ir žinynai 11
1.3. Istorijos periodika ir tęstiniai leidiniai 13
1.4. Istorijos mokslo institucijos, darbo organizavimas 14
a) institucijos 14
b) konferencijos ir jubiliejai 14
1.5. Istoriografijos istorija, istorijos tyrinėjimų būklė 16
1.6. Istorikų personalijos 19
1.7. Istorijos didaktika ir populiarizacija, vadovėliai 21
2. ŠALTINIŲ SAUGYKLOS. PAGALBINIAI ISTORIJOS MOKSLAI 23
2.1. Archyvai 23
2.2. Bibliotekos 23
2.3. Muziejai ir parodo 23
a) muziejai 23
b) parodos 25
2.4. Ikonografinė medžiaga 26
2.5. Paminklosauga 27
2.6. Šaltiniotyra 27
2.7. Pagalbiniai istorijos mokslai 28
a) paleografija, epigrafika, filigranistika 28
b) diplomatika, kodikologija 28
c) genealogija 29
d) heraldika, veksilologija 29
e) sfragistika 29
f) numizmatika, faleristika, medalininkystė 29
g) teisinė archeologija 30
2.8. Istorinė geografija, kartografija, demografija 30
3. LIETUVOS ISTORIJA: BENDRIEJI VEIKALAI 31
3.1. Šaltiniai 31
3.2. Tyrinėjimai 31
a) Lietuva visuotinėje ir atskirų šalių istorijoje 31
b) Lietuvos istorija 33
c) emigracijos istorija 37
3.3. Lietuvos istorija gretutinių mokslų tyrinėjimuose 38
a) visuomenės mokslai 38
b) kalba 40
c) knygotyra 44
d) mokslotyra ir edukologija 46
e) menai 48
f) literatūra ir tautosaka 51
g) architektūra ir urbanistika 54
h) religijos ir bažnyčios; mitologija 55
i) ūkis ir technika 58
j) valstybė ir teisė 59
k) karyba 60
3.4. Biografijos 60
a) bendrosios biografijos 60
b) personalijos 62
3.5. Regionai ir vietovės 69
4. ATSKIRI LIETUVOS ISTORIJOS LAIKOTARPIAI 77
4.1. Iki XIII a. pradžios 77
4.2. XIII a. pr.–1386 m. 78
a) šaltiniai 78
b) tyrinėjimai 78
4.3. 1386–1569 m. 79
a) šaltiniai 79
b) tyrinėjimai 79
4.4. 1569–1795 m. 81
a) šaltiniai 81
b) tyrinėjimai 83
4.5. 1795–1918 m. 87
a) šaltiniai 87
b) tyrinėjimai 88
4.6. 1918–1940 m. 93
a) šaltiniai 93
b) tyrinėjimai 93
4.7. 1940–1990 m. 97
a) šaltiniai 97
b) tyrinėjimai 101
4.8. Nuo 1990 m. 106
a) šaltiniai 106
b) tyrinėjimai 107
AUTORIŲ RODYKLĖ 108
ASMENŲ RODYKLĖ 131
VIETOVIŲ RODYKLĖ 135
APRAŠYTŲ LEIDINIŲ SĄRAŠAS 140
SVARBIAUSIOS SANTRUMPOS 147
   
   
   

 

 

Lietuvos istorijos bibliografija. 2004

ATSISIŲSTI: Lietuvos istorijos bibliografija. 2004

 

TURINYS  
PRATARMĖ 7
1. BENDRASIS SKYRIUS 9
1.1. Bibliografijos 9
a) bibliografijos 9
b) bibliografijos istorija 10
c) personalinės bibliografijos 10
1.2. Enciklopedijos, žodynai ir žinynai 10
1.3. Istorijos periodika ir tęstiniai leidiniai 12
1.4. Istorijos mokslo institucijos, darbo organizavimas 13
a) institucijos 13
b) konferencijos ir jubiliejai 13
1.5. Istorijos metodologija 16
1.6. Istoriografijos istorija, istorijos tyrinėjimų būklė 16
1.7. Istorikų personalijos 18
1.8. Istorijos didaktika ir populiarizacija, vadovėliai 19
2. ŠALTINIŲ SAUGYKLOS. PAGALBINIAI ISTORIJOS MOKSLAI 21
2.1. Archyvai 21
2.2. Bibliotekos 21
2.3. Muziejai ir parodos 22
a) muziejai 22
b) parodos 23
2.4. Ikonografinė medžiaga 23
2.5. Paminklosauga 24
2.6. Šaltiniotyra 24
2.7. Pagalbiniai istorijos mokslai 25
a) diplomatika 25
b) heraldika 25
c) numizmatika, faleristika, medalininkystė 26
d) teisinė archeologija 27
2.8. Istorinė geografija, kartografija, demografija 27
3. LIETUVOS ISTORIJA: BENDRIEJI VEIKALAI 28
3.1. Šaltiniai 28
3.2. Tyrinėjimai 28
a) Lietuva visuotinėje ir atskirų šalių istorijoje 28
b) Lietuvos istorija 29
c) emigracijos istorija 33
3.3. Lietuvos istorija gretutinių mokslų tyrinėjimuose 34
a) visuomenės mokslai 34
b) kalba 35
c) knygotyra 38
d) mokslas ir edukologija 41
e) menai 43
f) literatūra ir tautosaka 46
g) architektūra ir urbanistika 48
h) religijos ir bažnyčios; mitologija 50
i) ūkis ir technika 53
j) valstybė ir teisė 53
k) karyba 54
3.4. Biografijos 54
a) bendrosios biografijos 54
b) personalijos 55
3.5. Regionai ir vietovės 61
4. ATSKIRI LIETUVOS ISTORIJOS LAIKOTARPIAI 69
4.1. Iki XIII a. pradžios 69
4.2. XIII a. pr.–1386 m. 71
a) šaltiniai 71
b) tyrinėjimai 71
4.3. 1386–1569 m. 72
a) šaltiniai 72
b) tyrinėjimai 72
4.4. 1569–1795 m. 75
a) šaltiniai 75
b) tyrinėjimai 77
4.5. 1795–1918 m. 83
a) šaltiniai 83
b) tyrinėjimai 84
4.6. 1918–1940 m. 90
a) šaltiniai 90
b) tyrinėjimai 90
4.7. 1940–1990 m. 97
a) šaltiniai 97
b) tyrinėjimai 100
4.8. Nuo 1990 m. 105
a) šaltiniai 105
b) tyrinėjimai 105
AUTORIŲ RODYKLĖ 107
ASMENŲ RODYKLĖ 127
VIETOVIŲ RODYKLĖ 131
APRAŠYTŲ LEIDINIŲ SĄRAŠAS 135
SVARBIAUSIOS SANTRUMPOS 142
   
   
Lietuvos istorijos bibliografija. 2003

ATSISIŲSTI: Lietuvos istorijos bibliografija. 2003

 

TURINYS  
PRATARMĖ 7
1. BENDRASIS SKYRIUS 9
1.1. Bibliografijos 9
a) bibliografijos 9
b) bibliografijos istorija 10
c) personalinės bibliografijos 10
1.2. Enciklopedijos, žodynai ir žinynai 11
1.3. Istorijos periodika ir tęstiniai leidiniai 11
1.4. Istorijos mokslo institucijos, darbo organizavimas 13
a) institucijos 13
b) konferencijos ir jubiliejai 13
1.5. Istorijos metodologija 16
1.6. Istoriografijos istorija, istorijos tyrinėjimų būklė 16
1.7. Istorikų personalijos 19
1.8. Istorijos didaktika ir populiarizacija, vadovėliai 21
2. ŠALTINIŲ SAUGYKLOS. PAGALBINIAI ISTORIJOS MOKSLAI 23
2.1. Archyvai 23
2.2. Bibliotekos 23
2.3. Muziejai ir parodos 23
a) muziejai 23
b) parodos 25
2.4. Ikonografinė medžiaga 26
2.5. Paminklosauga 26
2.6. Šaltiniotyra 26
2.7. Pagalbiniai istorijos mokslai 27
a) diplomatika 27
b) genealogija 27
c) heraldika, veksilologija 28
d) numizmatika, faleristika, medalininkystė 28
e) teisinė archeologija 28
2.8. Istorinė geografija, kartografija, demografija 28
3 LIETUVOS ISTORIJA: BENDRIEJI VEIKALAI 30
3.1. Šaltiniai 30
3.2. Tyrinėjimai 30
a) Lietuva visuotinėje ir atskirų šalių istorijoje 30
b) Lietuvos istorija 32
c) emigracijos istorija 34
3.3. Lietuvos istorija gretutinių mokslų tyrinėjimuose 35
a) visuomenės mokslai 35
b) kalba 36
c) knygotyra 40
d) mokslas ir edukologija 42
e) menai 45
f) literatūra ir tautosaka 49
g) architektūra ir urbanistika 52
h) religijos ir bažnyčios; mitologija 54
i) ūkis ir technika 57
j) valstybė ir teisė 58
k) karyba 59
3.4. Biografijos 59
a) bendrosios biografijos 59
b) personalijos 60
3.5. Regionai ir vietovės 65
4. ATSKIRI LIETUVOS ISTORIJOS LAIKOTARPIAI 71
4.1. Iki XIII a. pradžios 71
4.2. XIII a. pr.–1386 m. 72
a) šaltiniai 72
b) tyrinėjimai 72
4.3. 1386–1569 m. 73
a) šaltiniai 73
b) tyrinėjimai 73
4.4. 1569–1795 m. 75
a) šaltiniai 75
b) tyrinėjimai 77
4.5. 1795–1918 m. 81
a) šaltiniai 81
b) tyrinėjimai 82
4.6. 1918–1939/1940 m. 86
a) šaltiniai 86
b) tyrinėjimai 87
4.7. 1939/1940–1990 m. 91
a) šaltiniai 91
b) tyrinėjimai 96
4.8. Nuo 1990 m. 104
a) šaltiniai 104
b) tyrinėjimai 104
AUTORIŲ RODYKLĖ 106
ASMENŲ RODYKLĖ 127
VIETOVIŲ RODYKLĖ 131
APRAŠYTŲ LEIDINIŲ SĄRAŠAS 135
SVARBIAUSIOS SANTRUMPOS 142
   
   
   
   
   
   
   
   
Lietuvos istorijos bibliografija. 2002

ATSISIŲSTI:  Lietuvos istorijos bibliografija. 2002

 

Turinys  
PRATARMĖ 7
1. BENDRASIS SKYRIUS 9
1.1. Bibliografijos 9
a) bibliografijos 9
b) bibliografijos istorija 10
c) personalinės bibliografijos 10
1.2. Enciklopedijos, žodynai ir žinynai 10
1.3. Istorijos periodika ir tęstiniai leidiniai 12
1.4. Istorijos mokslo institucijos, darbo organizavimas 13
a) institucijos 13
b) konferencijos ir jubiliejai 14
1.5. Istorijos metodologija 16
1.6. Istoriografijos istorija, istorijos tyrinėjimų būklė 17
1.7. Istorikų personalijos 21
1.8. Istorijos didaktika ir populiarizacija, vadovėliai 22
2. ŠALTINIŲ SAUGYKLOS. PAGALBINIAI ISTORIJOS MOKSLAI 24
2.1. Archyvai 24
2.2. Bibliotekos 24
2.3. Muziejai ir parodos 25
a) muziejai 25
b) parodos 25
2.4. Ikonografinė medžiaga 27
2.5. Paminklosauga 27
2.6. Šaltiniotyra 28
2.7. Pagalbiniai istorijos mokslai 28
a) genealogija 28
b) heraldika, veksilologija 28
c) sfragistika 29
d) numizmatika, faleristika, medalininkystė 29
e) istorinė archeologija 29
2.8. Istorinė geografija, kartografija, demografija 29
3. LIETUVOS ISTORIJA: BENDRIEJI VEIKALAI 31
3.1. Šaltiniai 31
3.2. Tyrinėjimai 32
a) Lietuva visuotinėje ir atskirų šalių istorijoje 32
b) Lietuvos istorija 34
c) emigracijos istorija 39
3.3. Lietuvos istorija gretutinių mokslų tyrinėjimuose 40
a) visuomenės mokslai 40
b) kalba 44
c) knygotyra (knyga, spauda, masinės informacijos priemonės) 47
d) mokslotyra ir edukologija 49
e) menai 54
f) literatūra ir tautosaka 58
g) architektūra ir urbanistika 60
h) religijos ir bažnyčios; mitologija 63
i) ūkis ir technika 66
j) valstybė ir teisė 68
k) karyba 69
3.4. Biografijos 69
a) bendrosios biografijos 69
b) personalijos 71
3.5. Regionai ir vietovės 79
4. ATSKIRI LIETUVOS ISTORIJOS LAIKOTARPIAI 87
4.1. Iki XIII a. pradžios 87
tyrinėjimai 87
4.2. XIII a. pr.–1386 m. 89
a) šaltiniai 89
b) tyrinėjimai 89
4.3. 1386–1569 m. 89
a) šaltiniai 89
b) tyrinėjimai 90
4.4. 1569–1795 m. 92
a) šaltiniai 92
b) tyrinėjimai 94
4.5. 1795–1918 m. 97
a) šaltiniai 97
b) tyrinėjimai 98
4.6. 1918–1940 m. 102
a) šaltiniai 102
b) tyrinėjimai 102
4.7. 1940–1990 m. 107
4.7.1. Bendrasis skyrius 107
a) šaltiniai 107
b) tyrinėjimai 109
4.7.2. 1940–1941 m. 110
a) šaltiniai 110
b) tyrinėjimai 111
4.7.3. 1941–1944/1945 m. 111
a) šaltiniai 111
b) tyrinėjimai 114
4.7.4. 1945–1990 m. 115
a) šaltiniai 115
b) tyrinėjimai 118
4.8. Nuo 1990 m. 122
a) šaltiniai 122
b) tyrinėjimai 122
AUTORIŲ RODYKLĖ 124
ASMENŲ RODYKLĖ 151
VIETOVIŲ RODYKLĖ 156
APRAŠYTŲ LEIDINIŲ SĄRAŠAS 162
SVARBIAUSIOS SANTRUMPOS 170
   
   
   
   
   
Lietuvos istorijos bibliografija. 2001

ATSISIŲSTI: Lietuvos istorijos bibliografija. 2001

TURINYS  
PRATARMĖ 7
1. BENDRASIS SKYRIUS 9
1.1. Bibliografijos: 9
a) bibliografijos 9
b) personalinės bibliografijos 10
1.2. Enciklopedijos, žodynai ir žinynai 10
1.3. Istorijos periodika ir tęstiniai leidiniai 12
1.4. Istorijos mokslo institucijos, darbo organizavimas: 14
a) institucijos 14
b) konferencijos ir jubiliejai 14
1.5. Istorijos metodologija 17
1.6. Istoriografijos istorija, istorijos tyrinėjimų būklė 17
1.7. Istorikų personalijos 19
1.8. Istorijos didaktika ir populiarizacija, vadovėliai 20
2. ŠALTINIŲ SAUGYKLOS. PAGALBINIAI ISTORIJOS MOKSLAI 24
2.1. Archyvai 24
2.2. Bibliotekos 24
2.3. Muziejai ir parodos: 25
a) muziejai 25
b) parodos 25
2.4. Ikonografinė medžiaga 26
2.5. Paminklosauga 26
2.6. Šaltiniotyra 26
2.7. Pagalbiniai istorijos mokslai: 27
a) paleografija, epigrafika, filigranistika 27
b) diplomatika, kodikologija 28
c) genealogija 28
d) heraldika, veksilologija 2 28
e) sfragistika 29
f) numizmatika, faleristika, medalininkystė 29
2.8. Istorinė geografija, kartografija, demografija 30
3. LIETUVOS ISTORIJA: BENDRIEJI VEIKALAI 31
3.1. Šaltiniai 31
3.2. Tyrinėjimai: 32
a) Lietuva visuotinėje ir atskirų šalių istorijoje 32
b) Lietuvos istorija 33
c) emigracijos istorija 37
3.3. Lietuvos istorija gretutinių mokslų tyrinėjimuose: 38
a) visuomenės mokslai 38
b) kalba 41
c) knygotyra 45
d) mokslotyra ir edukologija 47
e) menai 50
f) literatūra ir tautosaka 56
g) architektūra ir urbanistika 58
h) religijos ir bažnyčios; mitologija 61
i) ūkis ir technika 64
j) valstybė ir teisė 65
k) karyba 67
3.4. Biografijos: 68
a) bendrosios biografijos 68
b) personalijos 69
3.5. Regionai ir vietovės 79
4. ATSKIRI LIETUVOS ISTORIJOS LAIKOTARPIAI 90
4.1. Iki XIII a. pradžios: 90
4.2. XIII a. pr.–1386 m.: 92
4.3. 1386–1569 m.: 93
a) šaltiniai 93
b) tyrinėjimai 94
4.4. 1569–1795 m.: 96
a) šaltiniai 96
b) tyrinėjimai 98
4.5. 1795–1918 m.: 102
a) šaltiniai 102
b) tyrinėjimai 103
4.6. 1918–1940 m.: 107
a) šaltiniai 107
b) tyrinėjimai 108
4.7. 1940–1990 m.: 111
4.7.1. Bendrasis skyrius: 111
a) šaltiniai 111
b) tyrinėjimai 112
4.7.2. 1940–1941 m.: 112
a) šaltiniai 112
b) tyrinėjimai 113
4.7.3. 1941–1944/1945 m.: 113
a) šaltiniai 113
b) tyrinėjimai 114
4.7.4. 1944/1945–1990 m.: 116
a) šaltiniai 116
b) tyrinėjimai 119
4.8. Nuo 1990 m.: 121
a) šaltiniai 121
b) tyrinėjimai 121
AUTORIŲ RODYKLĖ 123
ASMENŲ RODYKLĖ 149
VIETOVIŲ RODYKLĖ 154
APRAŠYTŲ LEIDINIŲ SĄRAŠAS 159
SVARBIAUSIOS SANTRUMPOS 166
   

 

Lietuvos istorijos bibliografija. 2000

ATSISIŲSTI:  Lietuvos istorijos bibliografija. 2000

 

TURINYS  
PRATARMĖ 8
1. BENDRASIS SKYRIUS 9
1.1. Bibliografijos: 9
a) bibliografijos 9
b) bibliografijos istorija 10
c) personalinės bibliografijos 10
1.2. Enciklopedijos ir žinynai 10
1.3. Istorijos periodika ir tęstiniai leidiniai 11
1.4. Istorijos mokslo institucijos, darbo organizavimas: 13
a) institucijos 13
b) konferencijos ir jubiliejai 14
1.5. Istorijos metodologija 18
1.6. Istoriografijos istorija, istorijos tyrinėjimų būklė 19
1.7. Istorikų personalijos 21
1.8. Istorijos didaktika ir populiarizacija, vadovėliai 23
2. ŠALTINIŲ SAUGYKLOS. PAGALBINIAI ISTORIJOS MOKSLAI 26
2.1. Bendrieji darbai 26
2.2. Archyvai 26
2.3. Bibliotekos 27
2.4. Muziejai ir parodos: 27
a) muziejai 27
b) parodos 28
2.5. Ikonografinė medžiaga 29
2.6. Paminklosauga 29
2.7. Šaltiniotyra 30
2.8. Pagalbiniai istorijos mokslai: 31
a) paleografija, epigrafika, filigranistika 31
b) diplomatika, kodikologija 31
c) genealogija 31
d) heraldika, veksikologija 32
e) sfragistika 32
f) numizmatika, faleristika, medalininkystė 32
2.9. Istorinė geografija, kartografija, demografija 34
3. LIETUVOS ISTORIJA: BENDRIEJI VEIKALAI 35
3.1. Šaltiniai 35
3.2. Tyrinėjimai: 36
a) visuotinė ir atskirų šalių istorija 36
b) Lietuvos istorija 40
c) emigracijos istorija 51
3.3. Lietuvos istorija gretutinių mokslų tyrinėjimuose: 52
a) visuomenės mokslai 52
b) kalba 54
c) knygotyra 60
d) mokslotyra ir edukologija 63
e) menai 68
f) literatūra 72
g) architektūra ir urbanistika 74
h) religijos ir bažnyčios; mitologija 77
i) ūkis ir technika 80
j) valstybė ir teisė 81
k) karyba 82
3.4 Biografijos: 82
a) bendrosios biografijos 82
b) personalijos 84
3.5. Regionai ir vietovės 94
4. ATSKIRI LIETUVOS ISTORIJOS LAIKOTARPIAI 101
4.1. Iki XIII a. pradžios: 101
4.2. XIII a. pr. – 1386 m.: 103
tyrinėjimai 103
4.3. 1386–1569 m.: 104
a) šaltiniai 104
b) tyrinėjimai 105
4.4. 1569–1795 m.: 106
a) šaltiniai 106
b) tyrinėjimai 108
4.5. 1795–1918 m.: 111
a) šaltiniai 111
b) tyrinėjimai 112
4.6. 1918–1940 m.: 116
a) šaltiniai 116
b) tyrinėjimai 117
4.7. 1940–1990 m.: 121
4.7.1. bendrasis skyrius: 121
a) šaltiniai 121
b) tyrinėjimai 123
4.7.2. 1940–1941 m.: 124
a) šaltiniai 124
b) tyrinėjima 124
4.7.3. 1941–1944/1945 m.: 125
a) šaltiniai 125
b) tyrinėjimai 126
4.7.4. 1944/1945–1990 m.: 128
a) šaltiniai 128
b) tyrinėjimai 12
4.8. Nuo 1990 m.: 132
a) šaltiniai 132
b) tyrinėjimai 133
ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ 134
VIETOVARDŽIŲ RODYKLĖ 171
APRAŠYTŲ LEIDINIŲ SĄRAŠAS 178
SVARBIAUSIOS SANTRUMPOS 185
   
Lietuvos istorijos bibliografija. 1999

ATSISIŲSTI: Lietuvos istorijos bibliografija. 1999

 

TURINYS  
PRATARMĖ 7
1. BENDRASIS SKYRIUS 9
1.1. Bibliografija: 9
a) bibliografijos 9
b) bibliografijos istorija 10
c) personalinės bibliografijos 10
1.2. Enciklopedijos ir žinynai 11
1.3. Istorijos periodika ir tęstiniai leidiniai 12
1.4. Istorijos mokslo institucijos, darbo organizavimas 16
a) institucijos 16
b) konferencijos ir jubiliejai 17
1.5. Istorijos metodologija 23
1.6. Istoriografijos istorija, istorijos tyrinėjimų būklė 23
1.7. Istorikų personalijos 27
1.8. Istorijos didaktika ir populiarizacija, vadovėliai 29
2. ŠALTINIŲ SAUGYKLOS. PAGALBINIAI ISTORIJOS MOKSLAI 31
2.1. Bendrieji darbai 31
2.2. Archyvai 31
2.3. Bibliotekos ir rankraštynai 33
2.4. Muziejai ir parodos: 34
a) muziejai 34
b) parodos 35
2.5. Ikonografinė medžiaga 37
2.6. Paminklosauga 37
2.7. Šaltiniotyra 40
2.8. Pagalbiniai istorijos mokslai: 40
a) paleografija, epigrafika, filigranistika 40
b) diplomatika 41
c) chronologija 41
d) genealogija 41
e) heraldika, veksilologija 42
f) sfragistika 42
g) numizmatika, faleristika, medalininkystė 42
h) metrologija 43
2.9. Istorinė geografija, kartografija, demografija 43
3. LIETUVOS ISTORIJA: BENDRIEJI VEIKALAI 46
3.1. Šaltiniai 46
3.2. Tyrinėjimai: 48
a) visuotinė ir atskirų šalių istorija (jei rašoma ir apie Lietuvą) 48
b) Lietuvos istorija 52
c) emigracijos istorija 62
3.3. Lietuvos istorija gretutinių mokslų tyrinėjimuose: 63
a) visuomenės mokslai 63
b) kalba 6 67
c) knygotyra 73
d) mokslotyra ir edukologija 75
e) menai 80
f) literatūra 85
g) architektūra ir urbanistika 89
h) religijos ir bažnyčios; mitologija 92
i) ūkis ir technika 96
j) valstybė ir teisė 98
k) karyba 99
3.4. Biografijos: 100
a) bendrosios biografijos 100
b) personalijos 102
3.5. Regionai ir vietovės 115
4. ATSKIRI LIETUVOS ISTORIJOS LAIKOTARPIAI 126
4.1. Iki XIII a. pradžios: 126
tyrinėjimai 126
4.2. XIII a. pr.–1386 m.: 128
a) šaltiniai 128
b) tyrinėjimai 128
4.3.1386–1569 m.: 129
a) šaltiniai 129
b) tyrinėjimai 130
4.4.1569–1795 m.: 132
a) šaltiniai 132
b) tyrinėjimai 133
4.5.1795–1918 m.: 137
a) šaltiniai 137
b) tyrinėjimai 138
4.6.1918–1940 m.: 142
a) šaltiniai 142
b) tyrinėjimai 144
4.7.1940–1990 m.: 150
4.7.1. Bendrasis skyrius: 150
a) šaltiniai 150
b) tyrinėjimai 151
4.7.2.1940–1941 m.: 152
a) šaltiniai 152
b) tyrinėjimai 152
4.7.3.1941–1944/1945 m.: 153
a) šaltiniai 153
b) tyrinėjimai 155
4.7.4.1944/1945–1990 m.: 158
a) šaltiniai 158
b) tyrinėjimai 162
4.8. Nuo 1990 m.: 165
a) šaltiniai 165
b) tyrinėjimai 166
ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ 168
VIETOVARDŽIŲ RODYKLĖ 212
APRAŠYTŲ LEIDINIŲ SĄRAŠAS 219
SVARBIAUSIOS SANTRUMPOS 228
   
Lietuvos istorijos bibliografija. 1998

ATSISIŲSTI:  Lietuvos istorijos bibliografija. 1998

 

TURINYS  
PRATARMĖ 7
1. BENDRASIS SKYRIUS 9
1.1 Bibliografijos 9
1.2. Enciklopedjos, žodynai, žinynai 12
1.3. Istorijos periodika ir tęstiniai leidiniai 15
1.4. Istorijos mokslo institucijos, darbo organizavimas: 19
a) institucijos 19
b) konferencijos ir jubiliejai 20
1.5. Istorijos metodologija 27
1.6. Istoriografijos istorija, istorijos tyrinėjimų būklė 28
1.7. Istorikų personalijos 31
1.8. Istorijos didaktika ir populiarizacija, vadovėliai 36
2. ŠALTINIŲ SAUGYKLOS. PAGALBINIAI ISTORIJOS MOKSLAI 40
2.1. Bendrieji darbai 40
2.2. Archyvai 40
2.3. Bibliotekos 44
2.4. Muziejai ir parodos: 47
a) muziejai 47
b) parodos 49
2.5. Ikonografinė medžiaga 52
2.6. Paminklosauga 53
2.7. Šaltiniotyra 54
2.8. Pagalbiniai istorijos mokslai: 55
a) diplomatika 55
b) chronologija 55
c) genealogija 55
d) heraldika, veksilologija 56
e) sfragistika 57
f) numizmatika, faleristika, medalininkystė 57
2.9. Istorinė geografija, kartografija, demografija 60
3. LIETUVOS ISTORIJA: BENDRIEJI VEIKALAI 63
3.1. Šaltiniai 63
3.2. Tyrinėjimai: 66
a) Lietuva visuotinėje ir atskirų šalių istorijoje 66
b) Lietuvos istorija 75
c) emigracijos istorija 85
3.3. Lietuvos istorija gretutinių mokslų tyrinėjimuose: 86
a) visuomenės mokslai 86
b) kalba 89
c) knygotyra (knyga, spauda, masinės informacijos priemonės) 95
d) mokslotyra ir edukologija 101
e) menai 107
f) literatūra ir tautosaka 114
g) architektūra ir urbanistika 121
h) religijos ir bažnyčios 124
i) ūkis ir technika 130
j) valstybė ir teisė 134
k) karyba 136
3.4. Personalijos 137
3.5. Regionai ir vietovės 165
4. ATSKIRI LIETUVOS ISTORIJOS LAIKOTARPIAI 181
4.1. Iki XIII a. pradžios: 181
a) šaltiniai 181
b) tyrinėjima 181
4.2. XIII a. pr. – 1386 m.: 186
a) šaltiniai 186
b) tyrinėjimai 187
4.3. 1386–1569 m.: 189
a) šaltiniai 189
b) tyrinėjimai 190
4.4. 1569-1795 m.: 193
a) šaltiniai 193
b) tyrinėjimai 196
4.5. 1795–1918 m.: 207
a) šaltiniai 207
b) tyrinėjimai 209
4.6. 1918–1940 m.: 216
a) šaltiniai 216
b) tyrinėjimai 219
4.7. 1940–1990 m.: 226
4.7.1. Bendrasis skyrius: 226
a) šaltiniai 226
b) tyrinėjimai 227
4.7.2. 1940–1941 m.: 229
a) šaltiniai 229
b) tyrinėjimai 230
4.7.3. 1941–1944/1945 m.: 231
a) šaltiniai 231
b) tyrinėjimai 233
4.7.4. 1945–1990 m.: 235
a) šaltiniai 235
b) tyrinėjimai 239
4.8. Nuo 1990 m.: 245
a) šaltiniai 245
b) tyrinėjimai 247
ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ 251
VIETOVARDŽIŲ RODYKLĖ 312
APRAŠYTŲ LEIDINIŲ SĄRAŠAS 323
   
   
   
   
   
   
   
Lietuvos istorijos bibliografija. 1997

ATSISIŲSTI: Lietuvos istorijos bibliografija. 1997

 

TURINYS  
PRATARMĖ 7
1.1. Bibliografija: 9
a) bibliografijos 9
b) bibliografijos istorija 11
1.2. Enciklopedijos ir žinynai 11
1.3. Istorijos periodika ir tęstiniai leidiniai 13
1.4. Istorijos mokslo institucijos, darbo organizavimas: 16
a) institucijos 16
b) konferencijos ir jubiliejai 16
1.5. Istorijos metodologija 21
1.6. Istoriografijos istorija, istorijos tyrinėjimų būklė 22
1.7. Istorikų personalijos 25
1.8. Istorijos didaktika ir populiarizacija, vadovėliai 28
2. ŠALTINIŲ SAUGYKLOS. PAGALBINIAI ISTORIJOS MOKSLAI 30
2.1. Bendri darbai 30
2.2. Archyvai 30
2.3. Bibliotekos 33
2.4. Muziejai ir parodos: 34
a) muziejai 34
b) parodos 34
2.5. Ikonografinė medžiaga 36
2.6. Paminklosauga 36
2.7. Šaltiniotyra 37
2.8. Pagalbiniai istorijos mokslai: 40
a) diplomatika 40
b) genealogija 40
c) heraldika, veksikologija 41
d) sfragistika 41
e) numizmatika, faleristika, medalininkystė 41
2.9. Istorinė geografija, kartografija, demografija 42
3. LIETUVOS ISTORIJA: BENDRI VEIKALAI 45
3.1. Šaltiniai 45
3.2. Tyrinėjimai: 47
a) visuotinė ir atskirų šalių istorija (jei rašoma ir apie Lietuvą) 47
b) Lietuvos istorija 59
c) emigracijos istorija 65
3.3. Lietuvos istorija gretutinių mokslų tyrinėjimuose: 65
a) visuomenės mokslai 65
b) kalba 68
c) knygotyra 72
d) mokslotyra ir edukologija 75
e) menai  80
f) literatūra 84
g) architektūra ir urbanistika 87
h) religijos ir bažnyčios 89
i) ūkis ir technika 93
j) valstybė ir teisė 95
k) karyba 95
3.4. Personalijos 97
3.5. Regionai ir vietovės 107
4. ATSKIRI LIETUVOS ISTORIJOS LAIKOTARPIAI 116
4.1. Iki XIII a. pradžios: 116
tyrinėjimai 116
4.2. XIII a. pradžia – 1386 m.: 119
a) šaltiniai 119
b) tyrinėjimai 120
4.3.1386–1569 m.: 121
a) šaltiniai 121
b) tyrinėjimai 122
4.4.1569–1795 m.: 124
a) šaltiniai 124
b) tyrinėjimai 126
4.5.1795–1918 m.: 134
a) šaltiniai 134
b) tyrinėjimai 136
4.6.1918–1940 m.: 141
a) šaltiniai 141
b) tyrinėjimai 142
4.7.1940–1990 m.: 147
4.7.1. Bendras skyrius: 147
a) šaltiniai 147
b) tyrinėjimai 149
4.7.2.1940–1941 m.: 150
a) šaltiniai 150
b) tyrinėjimai 151
4.7.3.1941–1944/1945 m.: 152
a) šaltiniai 152
b) tyrinėjimai 153
4.7.4.1944/1945–1990 m.: 155
a) šaltiniai 155
b) tyrinėjimai 159
4.8. Nuo 1990 m.: 161
a) šaltiniai 161
b) tyrinėjimai 162
ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ 164
VIETOVARDŽIŲ RODYKLĖ 207
APRAŠYTŲ LEIDINIŲ SĄRAŠAS 213
   
   
Lietuvos istorijos bibliografija. 1996

ATSISIŲSTI: Lietuvos istorijos bibliografija 1996

 

PRATARMĖ 7
1. BENDRASIS SKYRIUS 11
1.1. Bibliografijos 11
1.2. Enciklopedijos, žodynai, žinynai 13
1.3. Istorijos periodika ir tęstiniai leidiniai 13
1.4. Istorijos mokslo institucijos, darbo organizavimas 16
1.5. Istorijos metodologija 21
1.6. Istoriografijos istorija, istorijos tyrinėjimų būklė 21
1.7. Istorikų personalijos 22
1.8. Istorijos didaktika ir populiarizacija, vadovėliai 25
2. ŠALTINIŲ SAUGYKLOS. PAGALBINIAI ISTORIJOS MOKSLAI 28
2.2. Archyvai 28
2.3. Bibliotekos 29
2.4. Muziejai 30
2.5. Ikonografinė medžiaga 31
2.6. Paminklosauga 32
2.7. Šaltiniotyra 34
2.8. Pagalbiniai istorijos mokslai: 34
a) paleografija, epigrafika, filigranistika 34
b) chronologija 35
c) genealogija 35
d) heraldika, veksikologija 36
e) sfragistika 36
f) numizmatika, faleristika, medalininkystė 36
2.9. Istorinė geografija, kartografija, demografija 38
3. LIETUVOS ISTORIJA: BENDRI VEIKALAI 39
3.1. Šaltiniai 39
3.2. Tyrinėjimai: 40
a) Visuotinė ir atskirų šalių istorija (jei rašoma ir apie Lietuvą) 40
b) Lietuvos istorija 47
c) Emigracijos istorija 54
3.3. Lietuvos istorija gretutinių mokslų tyrinėjimuose: 55
a) visuomenės mokslai 55
b) kalba 57
c) knygotyra (knyga, spauda, masinės informacijos priemonės) 58
d) mokslotyra ir edukologija 60
e) menai 63
f) literatūra 65
g) architektūra ir urbanistika 67
h) religijos ir bažnyčios 69
i) ūkis ir technika 70
j) teisė 71
k) karyba 72
3.4. Personalijos 72
3.5. Regionai ir vietovės 79
4. ATSKIRI LIETUVOS ISTORIJOS LAIKOTARPIAI 84
4.1. Iki XIII a. pradžios: 84
tyrinėjimai 84
4.2. XIII a. pr.–1385 m.: 84
tyrinėjimai 84
4.3.1385-1569 m.: 86
a) šaltiniai 86
b) tyrinėjimai 86
4.4.1569-1795 m.: 88
a) šaltiniai 88
b) tyrinėjimai 89
4.5.1795-1918 m.: 93
a) šaltiniai 93
b) tyrinėjimai 94
4.6.1918-1940 m.: 97
a) šaltiniai 97
b) tyrinėjimai 99
4.7.1940–1990 m.: 102
4.7.1. bendras skyrius: 102
a) šaltiniai 102
b) tyrinėjimai 104
4.7.2.1940–1941 m.: 106
a) šaltiniai 106
b) tyrinėjimai 106
4.7.3.1941–1945 m.: 107
a) šaltiniai 107
b) tyrinėjimai–1990 m.: 108
4.7.4.1945–1990m.: 110
a) šaltiniai 110
b) tyrinėjimai 115
4.8. Nuo 1990 m.: oficialūs šaltiniai ir apžvalgos 119
oficialūs šaltiniai ir apžvalgos 119
ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ 120
VIETO VARDŽIŲ RODYKLĖ 152
APRAŠYTŲ LEIDINIŲ SĄRAŠAS 157