Manuals
en
lt

Publications

 

1922 m. Lietuvos valstybės Konstitucija: ištakos, idėjos, atmintis [1922 Constitution of the State of Lithuania: origins, ideas, memory] / Artūras Svarauskas – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2022. – 128 p.  ISBN 978-609-8314-12-0

 

Pokaris Lietuvoje. Belaukianti išlaisvinimo [Postwar Lithuania: Waiting for the Liberation] /  Regina Laukaitytė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2022. – 464 p.  ISBN 978-609-8314-14-4

 

Witoldas Pileckis kovose dėl Vilniaus (1918–1923 m.) [Witold Pilecki in the Fights for Vilnius (1918–1923)] / Edmundas Gimžauskas, Vitalija Stravinskienė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2022. – 224 p. ISBN 978-609-8314-13-7

 

Politinė galia ir lietuviškas etniškumas. Vėlyvasis stalinizmas ir ankstyvoji destalinizacija Lietuvoje 1944–1956 m. [Political Power and Lithuanian Ethnicity. Late Stalinism and Early De-Stalinisation in Lithuanian, 1944-1956] / Vladas Sirutavičius – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2022. – 560 p. ISBN 978-609-8314-15-1 

 

The Late Roman Period Baitai Cemetery as a Source for Interpreting Cultural Processes in the Baltic Region / Rasa Banytė-Rowell – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2022. – 720 p. ISBN 978-609-8314-09-0

 

Jonas Totoraitis MIC: biografija ir veikla [Jonas Totoraitis: Biography and Activities] / Algimantas Katilius – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2022. – 278 p. ISBN 978-609-8314-11-3

 

1791 m. gegužės 3 d. Abiejų Tautų Respublikos Konstitucija [3 May 1791 Constitution of the Polish-Lithuanian Commonwealth] / Robertas Jurgaitis, Adam Stankevič – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2022. – 216 p. ISBN 978-609-8314-08-3

 

Surasti tiesą: pagalbiniai istorijos mokslai falsifikatų tyrime. Mokslinių straipsnių rinkinys [In search of the truth: Auxiliary disciplines of history in researching falsifications and forgeries] / sudarytoja Rūta Čapaitė. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2022. – 416 p. ISBN 978-609-8314-10-6

 

Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T. 9: Berznykas, Liudvinavas, Pilypavas [Privileges and Acts of the Cities with Magdeburg Rights in Lithuania, vol. 9: Berznykas, Liudvinavas, Pilypavas] / Jonas Drungilas – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021. – 336 p. ISBN 978-609-8314-03-8

 

Vilniaus „Aukso amžius“. Miesto gyventojai ir svečiai XVI a. 6–7-ajame deš. {Vilniaus vietininko teismo knygų duomenimis} [Vilnius 'Golden Age': City Dwellers and Guests in the 1550s-1560s] / Raimonda Ragauskienė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021. – 256 p. ISBN 978-609-8183-96-2

 

Valstybė ir atmintis. Atminties kultūros ir jų reguliavimo būdai Lietuvoje, Vidurio ir Rytų Europoje [The State and Memory. Cultural Memory and History Policies in Central and Eastern Europe] / Alvydas Nikžentaitis – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021. – 336 p. ISBN 978-609-8314-02-1

 

Pasakojimai apie Vilnių ir vilniečius T. IV [Stories about Vilnius and its residents Vol. IV], / sudarytoja Zita Medišauskienė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2022. – 224 p. ISBN 978-609-8314-07-6

 

Stovėję po medžiu? Lietuvių inteligentijos elgesio strategijos sovietmečiu [Standing under a Tree? Behaviour Strategies of the Lithuanian Intelligentsia in the Soviet Era] / Valdemaras Klumbys – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021. – 376 p. ISBN 978-609-8183-97-9

 

Simono Daukanto Sankt Peterburgo ortografija (1834–1846) [Simonas Daukantas‘s Saint Petersburg Orthography (1834-1846)] / Giedrius Subačius – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021. – 640 p. ISBN 978-609-8183-98-6

 

Griūvanti taika. Lietuva didžiojoje politikoje 1934–1939 (1940) [The Crumbling Peace. Lithuania in Big Politics, 1934 – 1939 (1940)] / Algimantas Kasparavičius – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021. – 560 p.  ISBN 978-609-8314-00-7

 

Vilniaus Šv. Jono bažnyčios 1602–1615 metų santuokos metrikų knyga [The Vilnius Church of St John marriage register for 1602–1615] / parengė Algimantas Kaminskas-Krinčius ir Mindaugas Klovas – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021. – 432 p. ISBN 978-609-8183-99-3

 

1522–1526/1536 m. visuomeniniai susirėmimai Vilniuje: ištakos, eiga, Pasekmės [Public clashes in Vilnius in 1522-1526/1536: origins, course and outcomes] / Zigmantas Kiaupa – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021. – 164 p.  ISBN 978-609-8314-05-2

 

Merkinės seniūno Antano Kazimiero Sapiegos 1722–1729 metų dienoraštis [1722-1729 Diary of Antanas Kazimieras Sapiega, Elder of Merkinė] / parengė Jolita Sarcevičienė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021. – 484 p.  ISBN 978-609-8183-90-0

 

 

Ad perpetuam rei memoriam Privatūs dokumentai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pabaigoje–XVI a. pradžioje [Ad perpetuam rei memoriam: Private documents in the Grand Duchy of Lithuania in the late 14th - early 16th centuries] / Mindaugas Klovas – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021. – 568 p. ISBN 978-609-8183-92-4

 

Istorijos šaltinių tyrimai T. 7 [Studies in Historical Sources, vol. 7] / Sudarytojas Artūras Dubonis – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021. – 332 p. ISSN 2029-0705

 

 

Lietuvos metrika. Knyga Nr. 253 (1559–1562). 39-oji Teismų bylų knyga (Vilniaus vaivados vietininko Stanislovo Hamšėjaus teismo knyga) [The Lithuanian Metrica. Book No. 253] / Parengė Raimonda Ragauskienė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021. – 512 p. ISBN 978-609-8183-93-1

 

The Traces of Crimes Do Not Disappear - Mass Killings in the Paneriai Forest, 1941-1944 / Saulius Sarcevičius, Stanislovas Stasiulis, Nikita Dobrotin, Neringa Latvytė, Dainius Michelevičius, Šarūnė Sederevičiūtė, Mantas Šikšnianas, Oksana Valionienė, Vytautas Urbanavičius – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021. – 368 p. ISBN 978-609-8314-01-4

 

Lietuvos totorių istorija [The History of Lithuania's Tatars] / Tamara Bairašauskaitė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021. – 496 p. ISBN 978-609-8183-91-7

 

Didysis Šiaurės karas 1700–1721: karas, pakeitęs moderniąją Europą [The Great Northern War 1700-21. War which shaped Modern Europe] / Mindaugas Šapoka – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021. – 320 p. ISBN 978-609-8183-88-7

 

Origo et arma. Kilmė ir herbas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI–XVIII amžiuje [ORIGO et ARMA. Origins and the Coat of Arms in the Grand Duchy of Lithuania in the 16th-18th Centuries] / Agnė Railaitė-Bardė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. – 544 p. ISBN 978-609-8183-83-2

 

 

Last updated 2023-03-02 10:35